Léčba dětské obezity

GopiV případě, že nejste odborným zdravotnickým pracovníkem, prosíme Vás o návrat do hlavního menu, protože nesprávné vyhodnocení informací v této odborné sekci může vést k zavádějícím interpretacím.

ovoceDětská obezitologická terapie se soustřeďuje na změnu životního stylu celé rodiny. Cílem této terapie není jen prostá redukce hmotnosti, ale záměna sebevnímání a hodnotového systému celé rodinné jednotky. Vedle režimových, dietologických a pohybových opatření se využívá dynamického růstového potenciálu dítěte. Vyrovnání energetického příjmu a výdeje vede ke stagnaci hmotnostního přírůstku a v časovém úseku na podkladě růstu k redukci tukové tkáně, pokud se vhodné načasování nepropásne. Léčba obezity je dlouhodobá, s častými relapsy, a je třeba na ni často pohlížet jako na léčbu závislosti na jídle. Cílem účelné terapie je přes vedení obézního dítě zasáhnout rodinnou jednotku nejen v aktuálním čase, ale především do budoucna tak, aby její životní styl vedl k stagnaci obezity a regresi metabolických komplikací, ale není již reálné obezitu s metabolickými komplikacemi vyléčit. Jediné reálné vyléčení obezity je prevence jejího vzniku.

Dětská obezitologie v konkrétních případech využívá medikamentózní a v raritních chirurgické řešení. Zásadně odmítá redukční diety, které poškozují organismus ve vývoji. Dětská obezitologie má oproti dospělým potenciál velké efektivity, protože stravovací návyky, metabolické pochody a pohybové vzorce, které vedou k rozvoji obezity, nejsou u dětí fixovány a lze je při patřičné důslednosti zvrátit žádoucím směrem.

zarovkaLéčba dětské obezity vychází z Doporučeného postupu prevence a léčby dětské obezity z roku 2008 a ze Standardů léčebných postupů a kvality ve zdravotní péče obezity u děti 2011. K racionálnímu terapeutickému zařazení konkrétního pacienta slouží Terapeutické skóre dětské nadváhy a obezity.