Pro instituce

Pro pedagogické a nepedagogické pracovníky, kteří zasahují do vzdělávacího procesu dětí.

Projekt S dětmi proti obezitě si klade za cíl nejen umožnit vzdělávacím institucím   orientovat se v problematice prevence dětské obezity, ale hledat i účelná řešení.obese-adolescents2

Do základních škol v současnosti nastupuje čtvrtina dětí s nadváhou a 8 % s obezitou. Ze základní školy vystupuje 12 %  s obezitou a 5 %  se závažnou podváhou. Vzdělávací instituce do života dětí nezasahují jen jako zdroj cílevědomého vzdělání a výchovy, ale i jako prostor, v kterém děti nacházejí svou životní realizaci. Životní styl školních dětí formuje především organizace prostředí, ve kterém se výuka odehrává a obsah výuky má až druhotný význam. tvoJaký je životní styl našich školáků?