Pro média

Pro média, která vnímají svoji společenskou odpovědnost. Kdo,když ne My? Kdy,když ne Teď?

okosvětaProjekt S dětmi proti obezitě je koncipovaný jako otevřený prostor pro každého, kdo má zájem o problematiku dětské obezitologie. V současné době jsou internetové stránky S dětmi proti obezitě sestavené jako rozcestník. Kladou si za cíl oslovit čtyři základní skupiny: rodiny s dětmi zdravotníkyvýživové poradceškoly a média, kterým mají dát možnost orientovat se v možnosti prevence civilizačních onemocnění a nadváhy.

tvoPrezentace projektu S dětmi proti obezitě HUB impact

FB3Kdysi  před školní tabulí raritní  dětská obezita se nenápadně stala každodenní realitou. Běžnou součástí vzdělávacího procesu se díky komunikačnímu rozvoji stala masmédia, která významně modifikují utváření životního stylu i dětí. Specifické prostředí, které zasahuje do každodenního života jednotlivců, rodin a dětí, je vedle televize i webové prostředí, na kterém si ověřují, ale i utvářejí znalosti, společenské normy a vnímání sociálního života.