Genetické riziko obezity

Neváhejte a přerušte obezitogenní cyklus : Každý obézní rodič byl dítě. Z každého obézního dítěte bude rodič.

Genetické pozadí jedince se na rozvoji obezity podílí přibližně 20 – 40 %. 

Human-DNA

Věnujte, prosím, chvilku času vyplnění kalkulátoru genetického rizika obezity. Po najetí na šipky ve formuláři zaměnítě na kladnou odpověď. Na posledním řádku formuláře naleznete výsledné genetické riziko a za formulářem odpovídající doporučení.

Děti s geneticky podmíněnou obezitou u  PWS jsou ohroženi rozvojem obezity  ve 100%  a u poruch, které se spojují s mentálním deficitem u 60%.

Datové podklady

Leganda výsledku:

vykřičníkzávažný genetický sklon k obezitě vyžaduje individuální odborné poradenství v prevenci rozvoje obezity

stopvýznamná genetická náchylnost k obezitě vyžaduje dodržovat pravidla prevence dětské obezity
nízká genetická náchylnost k obezitě, je vhodné seznámit se s pravidly prevence dětské obezty

zarovkagenetická necitlivost k obezitě samotná rozvoji obezity nebrání a je nutné dodržovat zásady zdravého životního stylu, pro které naleznete vhodné tipy a triky

 Jediná účinná léčba obezity je její prevence!