Pro rodinu

Pro rodiče, kterým není lhostejný osud jejich dětí. Pro adolescenty, kterým není lhostejný osud svých rodičů. Pro prarodiče, kterým není lhostejný osud svých nejbližších.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAHlavní zdroj dětské obezity v civilizovaném světě lze jednoznačně pojmenovat –  tvoživotní styl rodiny. Dítě je výkladní skříní rodiny, na které se zrcadlí genetika a především životní styl. Odráží se na něm veškeré nedostatky a neúspěchy rodinných režimových opatření, které vedou k pozitivní nerovnováze v energetickém příjmu a výdeji. V civilizovaném světě není volný přístup ke zdroji potravin. Každý kilogram a i kilogram navíc se musí zakoupit a představuje reálnou částku tvo3-4 000 Kč na 1 kg tuku. Dítě nemá ekonomickou moc v rodině. Dítě tvonevydělává, nenakupuje, nevaří – doma jen jí a tím uzavírá bludný kruh.
Jaký je ten váš stůl?  Vyplňte si Dotazník stravovacích zvyklostí.

Obezita je výkladní skříní rodiny 2

Obezita je výkladní skříní rodiny

Na utváření dětského světa se podílí škola, kamarádi, zájmy, média ale nejvíce ze všeho rodina. Rodina představuje základní stavební kámen dětského světa, na kterém dítě postaví celý svůj budoucí život. Životní styl rodiny se vždy v plném rozsahu odrazí na návycích a zvycích jejích nejmenších členů. Pokud rodina tráví víkendy na horách a sport je nenásilnou formou začleněn do jejího života, pak je jen malá pravděpodobnost, že děti prosedí celé dny u počítače nebo televize s pytlíkem chipsů nebo čokolády. tvoJaký je životní styl našich školáků?

Tváří tvář dítěti s nadváhou je rodič, lékař a učitel vystaven rozporu mezi jeho teoretickými znalostmi a jejich konkrétním uplatněním v záplavě ostatních povinností a tak odpovědnost za své zdraví musí na sebe přenášet i dítě samotné. Za svůj životní styl a životní styl svých dětí sice odpovídá v první řadě jedinec, ale boj proti obezitě nemůže být jen bojem jednotlivců. Na prvním místě si musíme všichni uvědomit, že právě zdánlivě jednoduché změny a režimová opatření dokážou zastavit nebo přibrzdit negativní trend nárůstu nejen jedinců s obezitou ale i tvoostatních civilizačních onemocnění.