Obezita a její komplikace 14. 4. 2018 Praha

52/18 Obezita a její komplikace v dospělém věku

Česká lékařská komora, odd. vzdělávání 
Datum: 14. 4. 2018

Místo: Hotel ILF, Budějovická 15, Praha 4, učebna č. 6
Délka  6 hodin

Koordinátor: prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.

9 – 10.30        prof. MUDr. Věra Adámková, CSc. Obezita a kardiovaskulární komplikace

10.45 – 12.15 MUDr. Zlatko Marinov Obezita v dětském věku

12.45 – 14.15 prof. MUDr. Vladimír Teplan,DrSc. Obezita u chorob ledvin a možnosti léčby