Projekt

Vážení přátelé, Vážení bojovníci proti dětské obezitě,

s dětmi proti obezitaWebové stránky projektu S dětmi proti obezitě® si kladou za cíl podávat uživatelům aktuální, relevantní a ověřené informace o problematice dětské nadváhy a obezity, které jsou v souladu se soudobým vědeckým poznáním. Webové stránky jsou přednostně vystavěny jako rozcestník, který by měl uživatele bezpečně provést  on-linovým prostředím. Jsme si plně vědomi závažnosti chybných nebo polopravdivých informací, které mohou poškodit děti ve vývojově citlivých fázích. Vstřícně přivítáme Vaši aktivní spolupráci nejen na odhalování nedostatků na stránkách projektu, ale především se těšíme na Vaše pozitivní tipy z problematiky dětské obezitologie, které po ověření rádi na stránkách uveřejníme.

tvoPrezentace projektu HUB impact

butterflyKomplexní diferenciálně-diagnostický program prevence a léčby civilizačních onemocnění pro celou rodinu  Butterfly®S dětmi proti obezitě.

K úspěšné prevenci a léčbě civilizačních onemocnění je nutné stanovit jednoznačná pravidla od útlého dětství. Cílem preventivně léčebného rodinného programu není pouhá redukce hmotnosti, ale pokud možno celoživotní nastavení zdravého životního stylu pro celou rodinnou jednotku. Na prvním místě si musíme uvědomit, že právě zdánlivě jednoduché změny a režimová opatření dokážou zastavit nebo přibrzdit negativní trend následků civilizačních onemocnění.

Preventivní projekt S dětmi proti obezitě vychází ze základního postulátu, že obezita je závažné chronické onemocnění, kterému lze při časné účelné prevenci předejít. Cílem projektu je podpořit spojené úsilí k ovlivnění stěžejního preventivního prostředí dětské obezity, které vytváří rodina dítěte. Projekt S dětmi proti obezitě je vytvořený především pro cílovou skupinu odborných zdravotnických pracovníků, kterým má dát možnost racionálně se orientovat v problematice dětské obezitologie a možnost stanovit efektivní terapeutická řešení tváří tvář konkrétnímu klientovi.
Projekt sestává z funkčních celků S dětmi proti obezitě NETS dětmi proti obeztiě PUBLISHING (Praktická dětská obezitologie Grada 2012S dětmi proti obezitě IFP Publishing 2011S dětmi proti obezitě EDU ( Semináře a Konference kazuistik a metodiky ambulantní práce Praktická dětská obezitologie Poděbrady 2012, 2013, e-lerning ČLK E 06/09,18/09, 20/09, 35/10, 03/11) S kojenci proti obezitě (Postupy prevence nadváhy a obezity v kojeneckém věku) Projekt S dětmi proti obezitě je vytvořen jako otevřená platforma k vědecky podloženým a erudovaným názorům prevence a léčby dětské obezity. Propojením preventivního projektu S dětmi proti obezitě a Caterpillar  s projektem léčby dětské nadváhy a obezity Butterfly Care vzniká ucelená a komplexní koncepce prevence a léčby dětské nadváhy a obezity využitelná v každodenní klinické praxi.

komplexní

Při Vašem zájmu o komplexní diferenciálně- diagnostický program Butterfly S dětmi proti obezitě nás neváhejte kontaktovat. Neváhejte nás kontaktovat  s Vašimi podněty a těšíme se na plodnou spolupráci v boji proti dětské obezitě.

Mediální podpora projektu: Vox pediatriae 3/2014  Marianne květen/2014