Obezitologická poradna FN Motol

logoÚLCHKB 2. LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5

Jak se k nám dostanete : přízemí budovy ředitelství
Telefon: 22443 5331
E-mail: obezitologie@fnmotol.cz

Obezitologická poradna ÚLCHKB  je určená pro děti a dospělé pro léčbu nadváhy a běžné obezity.

Obezita není jen závažný problém zevnějšku, přes který je obézní  vystaven neúměrnému společenskému tlaku, ale především závažným zdravotním problém. Je základním kamenem rozvoje metabolického syndromu, který přes rozvoj inzulínové rezistence vede k časné cukrovce druhého stupně, urychlenému kornatění tepen a následně přes rozvoj vysokého krevního tlaku k časným oběhovým komplikací s život ohrožujícími následky.

Obézní je zrcadlem životního stylu rodiny. Na jeho zevnějšku se zrcadlí veškeré nedostatky a neúspěchy rodinných režimových opatření, které vedou k pozitivní nerovnováze v energetickém příjmu a výdeji. V středoevropském regionu je každý kilogram na víc koupený a představuje částku cca 2-3000 Kč.  Dítě nemá ekonomickou moc v rodině a tak někdo musí kila navíc zaplatit a někdo je koupit.

Dětská bezitologie má svá specifika. Na rostoucí organismus nelze uplatnit tablety a redukční diety. V FN Motol nabízíme trvalou změnu životního stylu. Po dobu 6 měsíců provádíme rodinu přestavbou životního stylu, z kterého bude profitovat každý člen domácnosti. Lázeňská péče je součástí programu při dobré spolupráci a ve své podstatě je spíše formou odměny než metodou plánu.  Nezměníme svět okolo, ale naším cílem je zasáhnout rodinnou jednotku komplexně a proto program musí garantovat rodina.

Naším cílem není redukce hmotnosti, ale narovnání energetického příjmu a výdeje. Na základě růstu dítěte dojde  společným úsilím k poklesu hmotnosti. Náš program funguje, nezkoušíme něco nového, něco nereálného. Je postaven pro kompletní  škálu české rodiny a není nereálný. Když bude budete s námi spolupracovat, můžeme zaručit reálný výsledek.

Na začátku vyžadujeme úzkou spolupráci celé rodiny. Není vyjímej z hesel jeden za všechny – všichni za jednoho, co platí pro jednoho člena domácnosti, platí pro každého. Nechceme změnit svět, nezakazujeme rodičům mimo domov nic, ale doma je ráj, který každý ctí. Při spolupráci nás nelze podvést. Papír snese drobné úpravy, ale naše váha je odhalí. Je třeba se připravit, že budou chvíle, že na vás budeme ve vašem zájmu neústupní a nepříjemní. Chápeme, že poučování nemusí dospělý rodič vnímat vždy pozitivně a proto je třeba včas říci, že takhle dále ne. Vzájemná důvěra a spolupráce je to, bez čeho nemůžeme pokračovat.

Doporučená literatura: S dětmi proti obezitě IFP Publishing 2012. Webové stránky sdetmiprotinadvaze.cz

Témata jednotlivých návštěv s orientačním časem:

0. vstupní vyšetření –  cca 60 min obezitolog, antropologie 15 min, 15 min laboratorní náběry
1. vstup do protokolu – 45 min obezitolog
2. ověření protokolu – 30 min obezitolog, , 60- 120 min dětský psycholog dle věku pacienta u indikovaných kientů
3. posturální cvičení,– 30 min fyzioterepeut,  15 min obezitolog
4. uvolnění protokolu – 30 min obezitolog, 30-45 min psycholog u indikovaných klientů
5. posilovací cvičení, 3 nová zeleninová jídla – 30 min fyzioterepeut– 30 min psycholog u indikovaných klientů
6.  kontrolní postprandiální laboratorní náběry, návrh na lázeňskou péči
7. individualizace protokolu v režimu sledováníá 3 měsíce– 30 min obezitolog

Členové týmu