Celostátní konference Asociace klinických logopedů 17.11.2018

Celostátní konference AKL ČR – 15-17.11.2018, Zaječí na Moravě, vinařství u Kapličky www.vinarstviukaplicky.cz 

Má dětská obezita vliv na vývoj řeči? 

Marinov Zlatko

Dětská obezitologická ambulance  FN Motol, Praha

V 21. století o celospolečenském zdraví, rozhoduje zejména prevence civilizačních onemocnění, v rámci kterých má výsadní postavení nadváha, která je jako jediná vidět na první pohled. V současné době jsme zasaženi globální pandemií běžné obezity. Výskyt dětské nadváhy s průměrným navýšením hmotnosti o 5 kg překonal nejpesimističtější předpoklady z osmdesátých let minulého století. Za čtvrtstoletí epidemie obezity v Česku došlo k dvojnásobnému nárůstu nadváhy v rámci celého populačního spektra a v dětské populaci k zpětinásobení počtu obézních dětí. Nadváhou v dětství trpí každé 4. dítě, obezitou každé 7. a extrémní obezitou 4 ze sta dětí.

Dětská obezita je na prvém místě závažný zdravotní problém.WHO identifikoval především dětskou obezitu jako nejzávažnější celosvětový zdravotní problém a v 4. výzvě Globálního cíle 2025 stanovila udržet výskyt dětské nadváhy do pěti let věku na úrovni 7%. V Česku je výskyt nadváhy v tomto věkovém období dvojnásobný na úrovni 14% a nadváha se vyskytuje již u 7% kojenců ve věku půl roku. Skupina dětí s nadváhou převyšuje závažností následků zbytek ostatních dětských chronických onemocnění především v důsledku dlouhodobých metabolických změn, ale  i závažných vývojových psycho-sociálních problémů. Oproti dospělým nadváha u dětí zasahuje do jejich individuálního vývoje včetně vývoje řeči. Trajektorie vývoje řeči modifikuje zmožená tuková masa v krční oblasti a ektopicky uložený tuk celkovou psycho-motorickou obratnost. Vysoce toxické obezitogenní prostředí mění doporučení k prolongovanému kojení, které v současné době podporuje na jedné straně rozvoj tukové tkáně a na druhé straně oddálení zařazení tuhé stravy, která přes rozvoje polykacího aktu může modifikovat i vývoj řeči.

V současné době jedinou účinnou léčbou dětské obezity je prevence jejího vzniku a je nutné s ní začít již od nejútlejšího věku jako v projektuwww.skojenciprotiobezite.cz . Na prvním místě si musíme všichni uvědomit, že právě zdánlivě jednoduché změny a režimová opatření dokážou zastavit nebo přibrzdit negativní trend nárůstu počtu dětí s obezitou.