Aktuality

Dětská obezita a psychické poruchy 5.dubna 2014 Praha

Název akce: Nové poznatky v léčbě ADHD XI
Datum konání: 04.04.2014 – 05.04.2014
Čas konání: 16:00 – 19:30, 09:00 – 11:30
Místo konání: NH Hotel Praha, Mozartova 261/1
Program

17:00–17:45 ADHD, spánek a úzkost
17:45–18:30 Management farmakoterapie ADHD
18:45–19:30 Neurobiologie ADHD a její vztah k léčbě

05.04.2014

09:00–09:45 Dětská obezita a psychické poruchy
09:45–10:30 Zkušenosti s atomoxetinem v klinické praxi
10:45–11:30 Poradenská a psychiatrická péče v kontextu efektivní spolupráce pedopsychiatrů

Více

Kazuistický seminář SPO, 6. června 2014 Praha

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si vás za Výbor Skupiny pediatrické obezitologie ČOS ČLS JEP  informovat o konání kazuistického semináře věnovaného dětské obezitě v pátek dne 6.6.2014 od 13:30 do  cca 14:30/15:00 hod. v posluchárně Endokrinologického ústavu v Praze
S pozdravem za Výbor SPO
Irena Aldhoon

Prof. MUDr. Lidka Lisá, DrSc.

WAGRO syndrom

MUDr. Božena Kalvachová, CSc.

Případ zavilé slečny

MUDr. Marcela Dvořáková, Ph.D.

Jiný Tiger Woods

MUDr. Renata Pilcová, Ph.D.

Obézní 10letá dívka – úspěšná ambulantní intervence podpořená lázeňskou léčbou

Více

Dětská obezita 2.dubna 2014 Karlovy Vary

společnost GlaxoSmithKline, s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na odborné setkání pediatrů

ve středu 2. dubna 2014 od 17.00 hod. v restauraci U Draka Plzeňská 1483/31, 360 01 Karlovy Vary www.restauraceudraka.mypage.cz

Program:

Dětská obezita MUDr. Zlatko Marinov Fakultní nemocnice Motol

Novinky v očkování v roce 2014  MUDr. Zuzana Michelová Medical Scientific Liaison, GlaxoSmithKline s.r.o.

Jak zvládnout rozhovor s matkou o očkování? Mgr. Petr Hošek Training & Development Manager, GloxoSmithKline s. r. o.

Více

Šťastný a úspěšný nový rok

Vážení bojovníci proti dětské obezitě

Děkujeme za Váš zájem o problematiku dětské obezity a zájem o projekt S dětmi proti obezitě. V minulém roce došlo k vytvoření funkčního webového portálu sdetmiprotiobezite.czNávštěvnost stránek vysoce překročila předpoklad a dosáhla 10 000 unikátních přístupů. Projekt sdetmiprotiobezite.cz lze hodnotit jako originální a inovativní preventivní webový portál, který v současné době nemá v českém internetovém prostředí obdoby a ve světovém měřítku se řadí k ojedinělým projektům, které zpracovávají problematiku dětské nadváhy a obezity jak pro laickou tak pro odbornou veřejnost. Projekt přináší originální produkty, které lze využívat v každodenní klinické praxi pro konkrétní jedince ohrožené rozvojem nadváhy včetně jejich rodinného zázemí.

Bohužel se nám pro rok 2014 nepodařilo obstarat dostatečný objem finančních prostředků a nelze tak realizovat veškeré plánované služby. Zejména se odkládá :

zprovoznění on-line dětské obezitologické poradny  pro laiky – rodiče a zdravotníky-lékaře

zprovoznění 6. měsíčního on-line koučingového programu pro prevenci nadváhy a obezity v dětském věku

zasílání Newsletterů.

Do doby než se podaří zajistit sponzora, poprosíme o omluvení, že newslettery nebudeme zasílat a aktuální informace k seminářům, konferencím a aktivitám v dětské obezitologii Vám budou bez avíza k dispozici v rámci Aktualit.

Děkujeme za pochopení a na spolupráci v novém roce se těšíme.

 

Více

PF 2014

PF 2014
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem PF 2014

Vážení čtenáři

Dovolte mi poděkovat Vám za úspěšnou spolupráci a podělit se s Vámi ke konci roku 2013 s průběhem projektu S dětmi proti obezitě.

S dětmi proti obezitě NET

V tomto roce došlo k vytvoření webového portálu sdetmiprotiobezite.cz . Návštěvnost stránek vysoce překročila předpoklad a dosáhla 10 000 unikátních přístupů. Projekt sdetmiprotiobezite.cz lze hodnotit jako originální a inovativní preventivní webový portál, který v současné době nemá v českém internetovém prostředí obdoby a ve světovém měřítku se řadí k ojedinělým projektům, které zpracovávají problematiku dětské nadváhy a obezity jak pro laickou tak pro odbornou veřejnost. Projekt přináší originální produkty, které lze využívat v každodenní klinické praxi pro konkrétní jedince ohrožené rozvojem nadváhy včetně jejich rodinného zázemí. Vyjádření uznání a poděkování za nezištnou spolupráci náleží vedle erudovaných autorů a garantů poradcům a konzultantům, kteří přispěli ke zdárnému naplnění projektového zadání.

V příštím roce jsou naplánovány dva odborné semináře v Čechách a dva na Moravě, které budou představovat možnosti využití portálu a preventivně-léčebný postup v ambulantní praxi PLDD. Pokud budete mít zájem o aktuální informace k seminářům, prosím o zaregistrování k odběru Newsletterů na úvodní stránce sdetmiprotiobezite.cz  pokud jste tak doposud neučinili.

Postupy prevence nadváhy a obezity v kojeneckém věku

V tomto roce došlo k sestavení Literárního souhrnu prevence a léčby nadváhy v kojeneckém věku, Postupů prevence nadváhy a obezity v kojeneckém věku Praktických rad prevence nadváhy v kojeneckém věku. Výstupy projektu lze hodnotit jako originální a inovativní preventivní postup, který v současné době nemá ve světovém měřítku obdoby. Díky projektu se podařilo v české odborné veřejnosti iniciovat živý zájem o problematiku nadváhy a obezity v nejmladších věkových kategoriích. Text Postupů prevence nadváhy a obezity v kojeneckém věku prošel nadstandardním kritickým připomínkováním, které zvýšilo jeho odborné kvality a otevřelo i další závažná diskusní témata. Výstupů projektu umožňují jeho použití v každodenní klinické praxi pro konkrétní jedince ohrožené rozvojem nadváhy včetně jejich rodinného zázemí a naplňují základní principy primární prevence komplexu metabolických civilizačních onemocněním. Díky tomu projekt překonal své původní zadání. Výstupy projektu jsou určené ročně minimálně pro 7- 10.000 ohrožených kojenců a sekundárně násobky rodinných příslušníků a jejich komunitního prostředí. Vyjádření poděkování a uznání náleží vedle členů pracovního týmu a odborným garantům i řadě poradců, konzultantů a oponentů, kteří přispěli ke zdárnému ukončení projektu.

Začátkem  nového roku bude spuštěna zkušební verze navazujícího projektu S kojenci proti obezitě na webu, který zpřístupní projekt Postupů prevence široké odborné, ale i laické veřejnosti. Pokud budete mít zájem podílet se na zkušebním provozu nebo využívat projekt pro klinickou praxi, neváhejte se v předstihu registrovat. V případě spuštění ověřovací verze, budete automaticky o otevření webových stránek informováni.

Dětská obezitologická poradna Butterfly Care

V tomto roce došlo k standardizaci protokolární léčby nadváhy a obezity v ambulantní praxi v 10 jednoměsíčních návštěvách. Odborným garantem léčby dětské obezitologické poradny je praktický lékař pro děti a dorost, který spolupracuje s nutricionistou. Nutricionista postupuje podle pevného protokolu Butterfly®Care v měsíčních intervalech. Pediatr spolupracuje na výběru vhodných klientů, kteří jsou následně monitorováni dětskou sestrou. Tržní klientskou cenu nastavuje nutricionista a ve školním roce 2013/2014 je zajištěna podpora OZP, která   přispívá částkou max. 3500 Kč na klienta, z čehož 500 Kč je vyhrazeno pro vyšetření u lékaře.

Pokud spolupracujete s nutričním terapeutem nebo výživovým poradcem, který by měl zájem o vybudování Dětské obezitologické poradny Butterfly®Care, neváhejte jej kontaktovat s koordinátorkou Ing. Vyhnalovou petra_vyhnalova@centrum.cz. Ve středu 22.1. 2013 proběhne v Praze projektový seminář.

Konference Praktická dětská obezitologie

Tento rok jsem spolupořádali 14.-15. 6. úspěšný 2. ročník konference Praktická dětská obezitologie tradičně v Poděbradech. Velké poděkování vedle erudovaných přednášejících náleží Lázním Poděbrady a.s. a především pracovníkům Dětské léčebny Dr. Filipa, kteří vytvořili výjimečnou až rodinnou atmosféru. Podařilo se díky jejich iniciativě sestavit CD s prezentacemi, které na konferenci zazněly. Pokud budete mít o něj zájem, můžete se na mě obrátit o jeho zaslání. Pracovníkům Dětské léčebny náleží v tomto roce  zasloužené uznání za excelentní zvládnutí přechodu na zkrácený lázeňský režim léčby dětské obezity a přesto udržení standardně vysokého redukčního potenciálu.

Příští 3. ročník konference je plánovaný jako bienální na rok 2015 a budeme se těšit na setkání zaměřeném především na kazuistiky. Velice bychom přivítali Váš názor, zda je vyhovující jarní termín, nebo byste přivítali přidružení konference na podzim k tradiční konferenci Dětská výživa v teorii a praxi.

Žij zdravě

Tento rok jsme se podíleli na nosném projektu Žij zdravě VZP ČRMimo jiné došlo ke skompletizování blogu Dětského obezitologa, který zaznamenává průběh ambulantní práce na obezitologickém pracovišti. Pevně věříme, že i v nastávajícím roce se po zářijovém přerušení najde ve VZP podpora pro tento nosný celospolečenský projekt prevence obezity. Jistě i Vaše cílená přímluva by k tomu mohla přispět.

pf2014

Především si dovolujeme poděkovat společnosti Medical Access Solutions sro, bez jejíž podpory by bylo nereálné realizovat naše projekty.

Děkujeme za Vaši dosavadní přízeň, velké množství zasílaných klientů a vyjádření Vaší podpory.

Na plodnou spolupráci v novém roce se těší

Zlatko Marinov
odborný garant

Více

Kalkulátor genetického rizika a terapeutického skóre

 Kalkulátor genetického rizika.  DNA genetická analýza vedle vysoké finanční nákladnosti dosahuje prozatím výstupů na hranici statistické významnosti. Cílené anamnestické údaje jsou pro konkrétního klienta naproti tomu významně výtěžnější prakticky s nulovými náklady. Kalkulátor genetického rizika vychází z výsledků soudobých multicentrických studií a propojuje ontogenetické, fylogenetické a epigenetické rizikové faktory. Kalkulátor umožňuje pro konkrétního klienta stanovit riziko rozvoje nadváhy, včetně návrhu příslušné intervence.

 Kalkulátor terapeutické skóre . K reálnému výsledku v prevenci a léčbě dětské obezity vede především účelně vynaložená terapie na příslušném pracovišti s odpovídajícím stupněm intenzity. Bez odpovídající intervence nejen, že její výsledek je na straně klienta nejistý, ale mnohdy vede na straně terapeuta k pocitu vyhoření.  Kalkulátor terapeutického skóre umožňuje stanovit účelnou léčbu s diferenciálně diagnostickou rozvahu včetně psychosociálního zázemí a odkazů na  relevantní kritéria .
 Na oba kalkulátory je možné přejít přes hlavní menu  Programy , přes příslušné podmenu nebo přes rychlý přístup přes příslušná loga DNA   Kalkulátor genetického rizika a kalkulačky    Kalkulátor terapeutické skóre  v záhlaví stránky  S dětmi proti obezitě .
Více

Konference Obezita a pohybový aparát, Lázně Bludov 15. a 16. listopadu 2013

Odborná konference Obezita a pohybový aparát aneb málo se pohybujeme a příliš jíme. Lázně Bludov ve dnech 15. od 13 hod  a 16. listopadu 2013

Přednášejí odborníci z oblasti zdravotnictví a zdravovědy na téma prevence, rizik a možností léčby obezity.

Obezita a pohybový aparát
Odborný garant: Doc. MUDr. Dobroslava Jandová, přednostka Kliniky rehabilitačního lékařství KV 3.LF UK Praha
MUDr. Ivana Wurstová, odborný garant léčebné péče Lázní Bludov

Program konference :

Pátek 15. listopadu 2013
13.00 Zahájení konference
13.10 – 13.30 Obezita jako rizikový faktor invalidizace obyvatelstva pro onemocnění pohybového aparátu
MUDr. Eva Coufalová, vedoucí oddělení lékařské posudkové služby OSSZ Šumperk. Vedoucí lékařka
lázeňské péče Lázní Bludov
13.30 – 14.10 Obezita a diabetes mellitus – epidemie 21. století
Prim. MUDr. Blanka Plesníková, Diabetologická ambulance. II.interní oddělení Šumperské
nemocnice, člen sk. Agel
14.10 – 14.40 Pohybová aktivita v prevenci dětské obezity
Prim. MUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D.,MBA, Dětská obezitologická ambulance. Klinika
tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace FN a LF UP Olomouc
14.40 – 15.00 Kurz „Fun For Fit“
Mgr. Tomáš Rýzner, Občanské sdružení Lenochod
15.00 – 15.20 Přestávka
15.20 – 16.30 Lázně Bludov – 50 let zkušeností s léčbou obezity
Pohledem lékaře – MUDr. Eva Coufalová , vedoucí lékařka Lázní Bludov
Vyšetřovací metody při léčbě obezity – Zdeňka Stonová, zdravotní sestra Lázní Bludov
Zásady stravování při léčbě dětské obezity – Soňa Rohovcová, nutriční terapeutka Lázní Bludov
Pohybové aktivity při léčbě dětské obezity – Bc. Jana Ptáčková, fyzioterapeutka Lázní Bludov
Jóga a obezita – Mgr. Jitka Čulíková, lektorka jógy
16.30 – 17.40 Základní principy životosprávy
MUDr. Miroslav Holub, Rehabilitační centrum Semily
17.40 – 18.00 Diskuse ke všem tématům
18.00 Ukončení prvního dne konference

Sobota 16. listopadu 2013
9.00 – 9.30 Funkční poruchy axiálního pohybového systému a možnosti intervenčního rehabilitačního
přístupu
Prim. MUDr. Petr Konečný, Ph.D., MBA, Oddělení rehabilitace CLR SMN Nemocnice Prostějov,
odb.as. Ústavu fyzioterapie FZV UP Olomouc, odb. as. Katedry fyzioterapie a rehabilitace LF MU
Brno
9.30 – 10.00 Pohybové komplikace obezity
MUDr. Horák Stanislav, MUDr. Konečný Petr, Ph.D., MBA, MUDr. Pastucha Dalibor, Ph.D., MBA
Oddělení rehabilitace FN Olomouc a FZV UP Olomouc
10.00 – 10.45 Lži, omyly a mýty v léčbě obezity
Prim. MUDr. Jiří Poděbradský, NZZ Rehabilitace Lipová Lázně. Masarykova univerzita, Fakulta
sportovních studií Brno
10.45 – 11.10 Přestávka
11.10 – 11.40 Fyzioterapie v prevenci a léčbě obezity
PhDr. Radana Poděbradská, NZZ Rehabilitace Lipová Lázně. Masarykova univerzita, Fakulta
sportovních studií Brno
11.40 – 12.10 Reflexní zóny na noze – ošetření makrosystému v mikrosystému
Mgr. Klára Bubeníčková, NZZ Terapea Praha 7
12.10 – 12.40 Psychosomatické aspekty obezity
MUDr. Ivana Wurstová, odborný garant léčebné péče Lázní Bludov
12.40 – 13.00 Diskuse
13.00 Ukončení konference

Více

Novinky září 2013

Dovolujeme si Vás informovat o aktivitách projektu S dětmi proti obezitě před nastávající podzimní sezonou.
Stránky S dětmi proti obezitě  jsou  v současné době garantovány odborným dohledem předních odborníků a je možné na ně odkazovat i běžnou populaci.  Stránky byly úspěšně pokřtěné a odlunchované pro odbornou veřejnost na konferenci Praktická dětská obezitologie 2. v Poděbradech 14.6. Kmotrou se stala Prof. MUDr. Lidka Lisá, DrSc. a kmotrem prim. MUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D., MBA. Od té doby dosáhla návštěvnost stránek přes 3500 unikátních přístupů.
V rámci stránek především doposud probíhaly drobné úpravy a formální opravy a v současné době došlo  k rozšíření stránek Pro výživové konzultanty o stránky Nakupujte s dětmiVývoj výživových zvyklostíJídelníček školáka,  Význam pohybuPotřeba pohybu v dětském věku a Vhodné pohybové aktivityV  návaznosti byly propojeny a upřesněny Režimové tipy a triky  a na ně navazující blogové stránkykteré jsou připravéné pro Vaše blogové komentáře. Pro Vaši inspiraci jsme sestavili stránku o aktuálních školních svačinách Krabička do každé školní tašky a za pozornost případně stojí edukační pomůcka Jídelníček na pěti prstech jedné ruky
 
V rámci spolupráce s projektem Postupů prevence nadváhy a obezity v kojeneckém věku  jsou na webových stránkách uvedeny  praktické rady pro rodiče Tipy a Triky pro kojence. Ke stránce se váže blogová stránka S kojenci proti obezitě  a případně se těšíme na Vaše komentáře.
V nastávajícím podzimním období proběhnou tradiční akce, které se dotýkají i problematiky dětské obezity

Obezitologie & bariatrie, Hradec Králové 17.–19. října 2013

Dětská výživa a obezita v teorii a praxi 6.-7.12.2013 Poděbrady

Věříme, že se na nich potkáme, nebo v rámci zřízené facebookové stránky.
S  přáním příjemného prožití zbytku léta
MUDr. Zlatko Marinov
odborný garant
Více