Aktuality

kurz Butterfly Care 17. 9. 2014 Praha

kurz Butterfly Care 17. 9. 2014 Praha
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem kurz Butterfly Care 17. 9. 2014 Praha
kurz  Dětské obezitologické poradny – Butterfly Care – S dětmi proti obezitě  17. 9.   v  Hotelu Ibis  Plzeňská 3190/14, 15000 Praha 5Anděl metro B .
Registrace a bližší informace : butterfly@medasol.eu
Dětská obezitologická poradna Butterfly Care

Léčba nadváhy a nezávažné dětské obezity s odbornou garancí v deseti jednoměsíčních návštěvách pro děti ve věku 3-17 let.

  • Léčebný program je v ČR ověřený více jak 10 lety praxe.
  • Originální postup vede k efektivní redukci váhy nejen pacienta ale i celé rodinné jednotky.
  • Profesionální vedení je vypracovaná s ohledem na osobní přístup, který nastavuje zdravé návyky a životní styl rodiny tak, aby byly dlouhodobě udržitelné.
  • Léčebný program je určený pro děti již od věku 3 let.
  • Originální program je zaměřený na dlouhodobé udržení redukované váhy.
  • Program garantuje vyšší úspěšnost redukce váhy než při samostatném a opakovaném řešení problematiky bez profesionálního vedení.

Cílem léčebného programu Butterfly Care není pouhá redukce hmotnosti, ale především nastavení zdravého životního stylu celé rodiny. Odborným garantem léčebného programu je lékař pro děti a dorost, který provádí vstupní a výstupní vyšetření. Dětský lékař úzce spolupracuje s dětskou sestrou a výživovým konzultantem, kteří se věnují dětem s nadváhou, nezávažnou obezitou a jejich rodinám. Nastavení zdravého životního stylu celé rodiny a redukci nadváhy provádí výživový konzultant na návštěvách jednou měsíčně.

Více

konference Dětská obezita a výživa v teorii a praxi 14.-15. listopadu 2014 Poděbrady

Dovolujeme si Vás informovat o konání 9. ročníku konference Dětská výživa a obezita v teorii a praxi 2014Konference se  tradičně koná v Poděbradech, ve dnech 14.–15.11.2014 .

PROGRAM KONFERENCE

A) DĚTSKÁ VÝŽIVA, POTRAVINY A OBEZITA
B) OBEZITA V TEORII A PRAXI
C) FÓRUM PREVENCE DĚTSKÉ NADVÁHY A OBEZITY
D) PREVENCE ROZVOJE DĚTSKÉ OBEZITY – STUDIE K ČASNÉ DĚTSKÉ VÝŽIVĚ (r.2013-2014)
E) OBEZITA A POHYBOVÁ AKTIVITA MLÁDEŽE

PÁTEK 14. 11. 2014

8:00–9:15 Registrace účastníků

9:15 Zahájení konference

Dopoledne 9:00–13:00

A) DĚTSKÁ VÝŽIVA, POTRAVINY A OBEZITA

Moderátoři: MUDr. P. Tláskal,CSc., prof. Ing. J. Dostálová, CSc.

1) MUDr. P. Tláskal, CSc.
Doporučené referenční hodnoty živin DACH – základní atribut pro dílčí doporučení složek dětské výživy. FN Motol (9:20- 9:40)

2) prof. Ing. J. Dostálová,CSc.
Nutriční přínos jednotlivých druhů potravin. VŠCHT (9:40 – 10:10)

3) MUDr. J. Polníčková
Monitoring nabídky stravování ve vybraných základních školách a zařízeních školního stravování v roce 2011. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje (10:10 – 10:30)

4) Mgr.A.Košťálová, Bc.M.Baliková*, Mgr.M.Floriánková*, Mgr.T.Fujáková*, Mgr. L.Suchopárová
Doporučení pro zdravou školní svačinu. SZU Praha, *SPV (10:30 -10:50)

Přestávka 10:50-11:10

5) MUDr. P.Hlavatý, PhD.
Správný výběr potravin v prevenci a léčbě obezity. Endokrinologický ústav Praha. (11:10- 11:30)

6) PhDr. K. Hlavatá, Ph.D.
Jaké je uplatnění nízkoenergetických potravin v redukční dětské výživě. Endokrinologický ústav. (11:30- 11:50)

7) Mgr.V.Březková*, PhDr.L.Mužíková.
Laické hodnocení správné dětské výživy. * LF Masarykovy univerzity Brno, PF Masarykovy univerzity Brno (11:50- 12:10)

8) Ing.H. Střítecká, Ph.D.
Možnosti nutričního poradenství v prevenci a léčbě dětské nadváhy a obezity. FVZ UO, Hradec Králové (12:10 -12:30)

9) Mgr. L. Jochman Slunská, Mgr. K. Toušková.
Nutrition plage. Danone a.s. (12:30– 12:50)

Oběd 13:00 – 14:00

Odpoledne 14:00 – 18:30

B) OBEZITA V TEORII A PRAXI

Moderátoři: MUDr. J. Boženský, MUDr. J. Kytnarová

10) MUDr.B.Procházka.
Obezita, sůl a hypertenze. PLDD Kutná Hora (14:00-14:20)

11) Bc. Martina Daňková.
Zkušenosti českých teenagerů s redukčními dietami. 1. LF UK Praha (14:20 – 14:40)

12) MUDr. J. Boženský.
MC4 – kasuistika. Vítkovická nemocnice Ostrava a.s. (14:40 -15:00)

Přestávka 15:00-15:15

13) MUDr. J. Kytnarová
Indikace bariatrických výkonů v dospívání. VFN Praha (15:15 -15:35)

14) Doc. MUDr.P. Holescy,CSc.
Možnosti bariatrické-metabolické chirurgie a specifika u adolescentů. Vítkovická nemocnice Ostrava (15:35 -15:55)

15) PhDr. J. Petrovská PhD.
Syndrom vyhoření. Psychologická ambulance Frýdek Místek (15:55 -16:15)

Přestávka 16:15- 16:30

16) Ing.H. Střítecká, Ph.D*, MUDr. Z. Marinov, MUDr.R.Benešová, MUDr. R.Jenkovská, MUDr.M.Kotková, MUDr.H.Letáková, MUDr.L.Pechočová, MUDr.M.Řáha.
Výskyt dětské nadváhy a obezity v projektu Caterpillar. FVZ UO , Hradec Králové (16:30 -16:50)

17) Mgr. R. Větrovská.
Možnosti stanovení tělesného složení u obézní dětské populace Léčebna Dr. L. Filipa, Poděbrady, ÚTL a 3. interní klinika 1.LF UK a VFN, Praha (16:50 -17:10)

Přestávka 17:10-17:30

C) FÓRUM PREVENCE DĚTSKÉ NADVÁHY A VÝŽIVY

Moderátoři: RNDr. H. Zamrazilová,Ph.D., Mgr.J.Divoká

18) RNDr.H.Zamrazilová*, Ph.D., Ing.H. Střítecká,Ph.D.
Tvoříme webové stránky Fóra. Endokrinologický ústav Praha* (17:30 – 17:50)

19) Mgr.J.Divoká.
Projekt vedení dětí ke zdravému životnímu stylu ve škole. Spolek Hravě žij zdravě.
(17:50 -18:10)

20) PhDr.L.Mužíková Ph.D., Mgr.V.Březková.
Ověřování změn v režimu žáků základních škol. LF MU Brno, PF MU Brno (18:10-18:30)

Společenský večer

SOBOTA 15. 11. 2014

Dopoledne 8:30–12:00

D) PREVENCE ROZVOJE DĚTSKÉ OBEZITY – STUDIE K ČASNÉ DĚTSKÉ VÝŽIVĚ (2013-2014)

Moderátoři: MUDr.A.Šebková, MUDr.E.Kudlová, CSc

21) MUDr. P. Tláskal,CSc.
Metabolické programování v rámci časné výživy. FN Motol (8:30 -8:50)

22) MUDr. A.Šebková, MUDr. B.Procházka.
Seznámení s disaignem studie „Nutriční návyky a stav výživy dětí časného věku“ a jejím průběhem v ambulancích praktického lékaře pro děti a dorost. OSPDL (8:50 – 9:10)

23) MUDr. E.Kudlová, CSc.
Stravovací zvyklosti českých dětí z počátku života. 1.LF UK (9:10- 9:30)

24) MUDr. J Boženský, MUDr. P.Tláskal
Nevhodné stravovací návyky v rámci časné výživy (9:30 – 9:50)

25) MUDr. N. Szitanyi*, MUDr.E.Kudlová, Bc.M.Baliková.
Výběr potravin v rámci časné výživy. PLDD Praha* (9:50- 10:10)

26) Ing.Kršková Sylvie.
Potraviny pro kojence a malé děti – aktuální informace z hlediska legislativy a výsledky kontrol SZPI“. SZPI. (10:10-10:30)

Přestávka 10:30-10:45

E) OBEZITA A POHYBOVÁ AKTIVITA MLÁDEŽE

Moderátoři: MUDr. D.Pastucha,MBA, Doc. Mgr. E. Sigmund, Ph.D.

27) MUDr. C. Marinová, MUDr. Z. Marinov*, Ing. P. Vyhnalová, Ing. L. Fikrová
Preventivní program. S kojenci proti obezitě. FN Motol* (10:45- 11:05)

28) MUDr. D. Pastucha, Ph.D.,MBA.
Posuzování zdravotní způsobilosti ke sportu, kontraindikace tělesné výchovy na školách. FN a LF UP Olomouc. (11:05 -11:25)

29) Doc. Mgr. E. Sigmund, Ph.D.
Pohybové aktivity ve školní tělesné výchově k celodenní pohybové aktivitě 10-11 letých školáků. UP Olomouc (11:25 -11:45)

30) Mgr.T. Rýzner.
Kurz Fun For Fit – Netradiční vzdělávání dětí v oblasti zdravého životního stylu. Občanské sdružení Lenochod (11:45-12:05)

Závěr konference

 

Více

konference PHARMACY podzim 2014 24.9. Hradec Králové, 1.10. Praha, 8.10. Brno , 15.10. a Ostrava

PHARMACY podzim 2014

24.9.2014 HRADEC KRÁLOVÉ Hotel Černigov, Riegrovo nám. 1494
1.10.2014 PRAHA Hotel Olympik – Tristar, U Sluncové 14
8.10.2014 BRNO Hotel Continental, Kounicova 6
15.10.2014 OSTRAVA Hotel Imperial, Tyršova 6

Konference pro odborný personál lékáren
14,00 – Prezence

14,20- Zahájení

14,30 – 15,10 Autoimunitní onemocnění
MUDr. Marta Sobotková, Ústav imunologie UK 2.LF a FN Motol
RNDr. Ivo Lochman, CSC., vedoucí odd. imunologie a alergologie ZÚ Ostrava, LF -Ostravská univerzita

15.10 – 15.50 Novinky v léčbě dny
prof. MUDr. Michal Anděl, DrSc., 3. LF UK Praha

15.50 – 16.10 přestávka (občerstvení + návštěva expozic firem)

16.10 – 16.50 Choroby a vady kožních adnex ( onychomykózy, androgenní a
areátní alopecie, aj.)
doc. MUDr. Magdalena Skořepová, CSc., Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN

16,50– 17.30 Edukační a jiný servis v práci lékárníka/farmaceutického
asistenta – konzultace, poradenství při DM II.typu, závislostí, nácvik užívání
inhalátorů, inzulínových per, ošetřování stomií ..
PharmDr. Alena Petříková, Ústav aplikované farmacie VFU Brno

17.30– 17.50 přestávka (občerstvení + návštěva expozic firem)

17.50– 18.30 Hojení ran a terapie bolesti u zvířat
PharmDr. MVDr. Vilma Vranová, Ústav aplikované farmacie, Brno

18.30 – 19.10 Vztah nevhodných stravovacích návyků a obezity u dětí
MUDr.Zlatko Marinov, dětská obezitologická ambulance FN Motol Praha
Prim. MUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D., MBA,.
Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace. FN Olomouc

Více

seminář Obezita v dětském věku 23.června 2014 Říčany

Srdečně Vás zveme na červnový seminář na téma „Obezita v dětském věku “  Den a místo konání: Vyjímečně v pondělí 23.6.2014 od 16:00 hodin kaple Olivovy dětské léčebny, o.p.s. Olivova ul.224/108, Říčany Pořadatel:  Olivova dětská léčebna, o.p.s. Účastnický poplatek lékaři: 300,–Kč Účastnický poplatek zdravotní sestry: 150,– Kč

Program:

MUDr. Zlatko Marinov, Pediatrická klinika FN Motol, Praha 5: „Novinky v dětské obezitologii“.

MUDr. Zlatko Marinov, Pediatrická klinika FN Motol, Praha 5: „Léčba dětské obezity a její možnosti“

Více

Výživa a pohyb součást životosprávy 12. – 14. června 2014 Kunětická Hora

Výživa a pohyb součást životosprávy 12. – 14. června 2014 Kunětická Hora
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výživa a pohyb součást životosprávy 12. – 14. června 2014 Kunětická Hora

ČAS- sekce nutričních terapeutů si dovoluje pozvat na   Výživa a pohyb součást životosprávy   12. – 14. června 2014
Místo konáníRestaurace pod Kunětickou horou       tel. 466416274
Bližší informace o registraci  Miroslava Reczaiová   reczaiova@nemjbc.cz

Program
12.6.2014  čtvrtek
13,00    Zahájení
13,10    Jídlo – prožitek- prožitek- jídlo   Mgr. Jan Pavlišta
14,00    Interakce medikace a potravin – Mgr. Olga Mučicová
14,50    Altisima- představení novinek –  p.Čeněk
15,10    Ústní,čelistní a obličejová chirurgie – MUDr. Jiří Borovec
15,50    Vliv medikace na příjem potravy – MUDr. Michal Tichý,PhD.
16,30     Pohybová aktivita při nadváze   – Bc.Denis Danilov                         
17,00    Diskuze

13.6.2014 pátek
  9,00    Požadavky pediatra na spolupráci s NT – MUDr. Barbora Votočková
9,30    Neprospívání kojenců a batolat  – MUDr. Pavlína Janoušková
10,00   Léčba dětské obezity – MUDr. Zlatko Marinov
10,30   Logopedické aspekty u pacientů s dysfágií – Mgr. Táňa Jakubcová
11,15   Dysfágie – nutriční zajištění –  Jana Babicová Nestle
11,45   Dětský detox –  NT Michaela Brandejsová
13,00    Není tuk jako tuk  Ing.Hana Langrová – Unilever

13,30    Popáleninové trauma, aneb zdravotník v roli pacienta – Bc. Soňa Brabcová
14,10    Etické aspekty nutrice a hydratace v paliativní péči – MUDr. Jitka Čulíková
14,50    přestávka
15,20    Bariatrické zákroky při léčbě obezity – MUDr. Pavla Vaňková
16,00    Rehabilitační péče – cvičení na fitballu – Bc.Denis Danilov
16,40   Diskuze

14.6.2014 sobota
 8,00    Fast reck  – Kateřina Doubková
9,00    Bezlepkové potraviny a vývoj BLP produktů – NT Michaela Brandejsová
10,00   Správné dýchání – Bc. Denis Danilov
11,00   Acidobazická rovnováha organismu,aneb jsme skutečně všichni překyselení? Mgr. Ing. Diana Chrpová
12,00   Diskuze
12,10   Ukončení

Více

PWS a obezita 18. května 2014 Kamenice

JARNÍ VÍKENDOVÉ SETKÁNÍ OSPWS

Datum setkání:  16.-18.5.2014
Místo setkání:    Hotel Valnovka , Benešovská 102, 215 68 Kamenice – Ládví www.hotelvalnovka.cz

Neděle 18.5.
dopoledne
Rizika nadváhy, patofyziologie vývoje výživových zvyklostí u PWS, kazuistiky, diskuse
MUDr. Zlatko Marinov, dětský obezitolog, Pediatrická klinika FN Motol, Praha
Zásady výživy u dětí a dospělých s PWS, zkušenosti ze zahraničí
Eva Šimaňoková, nutriční terapeut specialista, Poliklinika Hrabůvka, Ostrava

Více