Aktuality

Kdy(ž) je třeba prevence 12.10. 2015 Domažlice

Dovolujeme si Vás pozvat na IV. celostátní mezioborovou konferenci „Kdy(ž) je třeba prevence 2015“

Místo konání: Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb Domov pro seniory, Kozinova 236, Domažlice Termín: 12. října 2015

Kompletní informace o přihlášení na konferenci včetně programu naleznete na: www.jakomodelka.cz

Program:

9:05 Blok 1 – hlavní sál

Koordinace prevence v Plzeňském kraji – V. Čiková

Systém péče o děti s ohroženým vývojem – M. Kolínková

Diakonie Západ na poli primární prevence – L. Eisenvort, J. Jansa

11:10 Blok 2 – hlavní sál

Oběť trestného činu – pomoc na úrovni primární, sekundární a terciální prevence – S.

Musilová Důvod práce s třídním kolektivem – P. Vácha

Tělo může být nositelem problému, ale nemusí odrážet jeho intenzitu – Na druhý pohled

12:50 Oběd

13:45 Blok 3 – hlavní sál

Předškolní vzdělávání – Nejdůležitější je začátek! – M. Kovalčík

CEPÍK – Zdravý život předškolních dětí – L. Plzáková

Oxid dusnatý v lidském těle – M. Kindl

16:30 Blok 4 – hlavní sál

Budování antiobezitogenního prostředí – Úskalí racionálního jídelníčku a zdravého životního stylu – Z. Marinov

Genetika v personalizaci výživy u preventivních a intervenčních programů – M. Pegner, M. Anderlová

18:00 Závěr konference – Prostor pro dotazy

Více

Obezita v dětském věku 30.9. 2015 Říčany

Odborný seminář Obezita v dětském věku v Olivově dětské léčebně dne 30. září 2015
Adresa: Olivova 224, 251 01 Říčany u Prahy
Program 
17.00 – 17.45 MUDr. Magdalena Matějková Běhanová, Ph.D.
Endokrinologické aspekty dětské obezity. Vliv obezity na endokrinní systém. Choroby spojené s obezitou v dětském věku.
17.45 – 18.30 MUDr. Zlatko Marinov
Prevence obezity od kojeneckého věku
Více

Efektivní strategie podpory zdraví III. 18.6. 2015 Praha

Státní zdravotní ústav, 3. lékařská fakulta UK v Praze a Klinika adiktologie 1. LF VFN UK v Praze pod záštitou hlavního hygienika České republiky MUDr. Vladimíra Valenty, Ph.D.
Vás srdečně zvou na konferenci
Efektivní strategie podpory zdraví III. Téma pro rok 2015:  Příklady dobré praxe
Konference se koná 18. 6. 2015 ve velké posluchárně budovy č. 11 Státního zdravotního ústavu,
Šrobárova 48, Praha 10
Účast na konferenci je bezplatná a je hodnocena následujícími kredity – lékaři: 6 kreditů od ČLK,
nelékaři zdravotničtí pracovníci: 4 kredity od ČAS, ostatní nelékaři: 4 kredity od KVVOPZ.
Přihlašujte se prostřednictvím formuláře na:  http://goo.gl/forms/j5xtSFR1pu  nejpozději do 14. 6.
PROGRAM
9:00 – 9:30 REGISTRACE
9:30 – 9:35
9:35 – 9:45
Zahájení konference
Úvodní slovo
Ing. Jitka Sosnovcová, ředitelka Státního zdravotního ústavu
9:45 – 10:00
Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a primární prevence
MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D., náměstek pro ochranu a podporu veřejného zdraví,
hlavní hygienik ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR
10:00 – 10:15 Podpora zdraví z pohledu MZ ČR
MUDr. Stanislav Wasserbauer, ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory
veřejného zdraví, Ministerstvo zdravotnictví ČR
Marta Špillingová, M.A., vedoucí oddělení podpory zdraví a primární prevence,
Ministerstvo zdravotnictví ČR
10:15 – 10:30 Spolupráce SZÚ a 3. LF UK v uplynulém roce (r. 2014)
prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., děkan 3. LF UK v Praze a přednosta II. Interní kliniky FNKV
doc. MUDr. Pavel Dlouhý, proděkan 3. LF UK v Praze
10:30 – 10:45
Podpora zdraví formou vzdělávání pedagogů v Pardubickém kraji
Mgr. Jana Nedbalová, Zdravotní politika a podpora zdraví, KHS Pardubického kraje,
Pardubice
10:45 -11:15
DISKUSE, PŘESTÁVKA
11:15 -11:30 Portál veřejného zdraví
Ing. Martin Doležal,
Ministerstvo zdravotnictví ČR
11:30 – 11:45
Rizikové živiny ve výživě českých dětí
MUDr. Petr Tláskal, CSc., vedoucí Oddělení léčebné výživy Fakultní nemocnice Motol,
předseda Společnosti pro výživu, o. p. s.
11:45 -12:05 Příklad dobré praxe v prevenci infekcí před 100 lety
MUDr. Daniela Fránová, Zdravotní ústav, Ústí nad Labem
12:05 – 12:20 Metodiky programů primární prevence
Mgr. Anna Milerová, vedoucí oddělení podpory zdraví, Zdravotní ústav, Ústí nad Labem
12:20 -12:35
12:35 – 12:50
Co si dát na talíř
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc., PhDr. Leona Mužíková, Ph.D., Masarykova univerzita,
Pedagogická fakulta, katedra výchovy ke zdraví, Brno
Zdravá školní jídelna
Mgr. Alexandra Košťálová, CPVZ, Státní zdravotní ústav, Praha
12:50 – 13:30 DISKUSE, PŘESTÁVKA NA OBĚD
13:30 – 13:45 Obezita u dětí – problém dětí nebo rodičů? Zkušenosti z realizace projektu „Primární
prevence nadměrné hmotnosti a obezity u dětí v 1. a 2. třídě v Olomouckém kraji“
doc.PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph. D., MUDr. Jiří Charamza, Fakulta zdravotnických věd,
Univerzita Palackého, Olomouc
13:45 – 14:00 Specifika primární péče o dítě
MUDr. Alena Šebková, předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS
JEP, praktická lékařka pro děti a dorost
14:00 – 14:15 Podpora zdraví v nemocnici Pelhřimov, p. o.
Bc. Pavlína Fridrichovská, DiS., koordinátor podpory zdraví, nemocnice Pelhřimov
14:15 – 14:30 Dětská a dorostová adiktologie
Bc. Michaela Namyslovová, Klinika adiktologie, 1. LF UK, Všeobecná fakultní nemocnice
v Praze
14:30 -14:45 Jak vytvořit text, který zaujme
Ing. Jana Maiksnar, copywriterka, CPVZ, Státní zdravotní ústav, Praha
14:45 – 15:00 Zdravotní gramotnost české populace. Výsledky reprezentativního šetření.
PhDr. Zdeněk Kučera, Státní zdravotní ústav, Praha
15:00 – 15:30 DISKUZE, ZÁVĚR

Více

VI. OBEZITA DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH V PRAXI 27.5. Křetín

Jihomoravské dětské léčebny, p.o. DĚTSKÁ LÉČEBNA KŘETÍN si Vás dovoluje pozvat na konferenci
VI. OBEZITA DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH V PRAXI „Léčba obezity u dětí a dospívajících“
Termín: středa 27. 5. 2015 ve 14:00 hodin
Místo konání: Kulturní dům ve Křetíně
PROGRAM:
I. blok:
14:05 – 14:30
Metabolický syndrom u dětí
14:30 – 14:45
Metabolický syndrom – naše zkušenosti
14:45 – 14:55
Metabolický syndrom – kasuistiky
14:55 – 15:20
Možnosti bariatrické a metabolické chirurgie u dětí a adolescentů
15:20 – 15:35
Ambulantní psychologická péče pro problematiku příjmu potravy
15:35 – 16:10
Přestávka s občerstvením
II. blok:
16:10 – 16:30
Laické hodnocení správné dětské výživy
16:30 – 16:55
Stravovací zvyklosti u českých dětí – výsledky studie 1000 dní do života
16:55 – 17:20
Vliv výživových zvyklostí matek na složení stravy malých dětí


Konference je zařazena do celoživotního vzdělávání ČLK a je ohodnocena pro lékaře 6 kredity, pro nelékařské zdravotnické pracovníky 4 kredity
Poplatek je pro lékaře 300 Kč, pro nelékařské zdravotníky 200 Kč.
Prosíme o potvrzení účasti do 25. 5. 2015
Je možné se zaregistrovat přímo na webových stránkách www.detskelecebny.cz/kretin
nebo e-mailem: info@detskelecebny.cz
Více

PRAKTICKÁ DĚTSKÁ OBEZITOLOGIE V AMBULANTNÍ PRAXI 23.5. 2015 Praha

Dovolujeme si Vás pozvat na vzdělávací kurz ČLK č. 44/15 PRAKTICKÁ DĚTSKÁ OBEZITOLOGIEV AMBULANTNÍ PRAXI – POKRAČOVÁNÍ

Datum konání: sobota 23. května 2015
Místo konání: Klub ČLK, Lékařská 2, Praha 5
Koordinátor: MUDr. Zlatko Marinov

Délka odborného programu: 7 hodin
Počet kreditů: 6

registrace: ČLK

9:00 MUDr. Z. Marinov, Prevence civilizačních onemocnění v dětském věku
9:45 MUDr. D. Pastucha, PhD. MBA,  Postavení pohybu v prevenci civilizačních onemocnění
10:30 Přestávka
10:45 MUDr. M. Nejedlá.  Národní doporučení k pohybové aktivitě, inspirace ze zahraničí
11:30 MVDr. K. Janovská, Porovnání pohybu v denním životě se sportem pro zdraví oproti výkonnostnímu sportu
12:15 Přestávka
12:45 Ing. H. Střítecká, PhD., Otázka doplňků a náhrady stravy u sportujících dětí
13:30 MUDr. D. Pastucha, PhD. MBA, Posuzování zdravotní způsobilosti ke sportu, kontraindikace tělesné výchovy na školách
14:15 N. Křístek, Vliv vzdělávací instituce na životosprávu dítěte

Více

Multidisciplinary Treatment in Children 5.5.2015 Praha

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vám zaslat aktuální informaci o kurzu dětské obezity „Teaching Course Multidisciplinary Treatment in Children“, který organizuje EASO COTF (Childhood Obesity Task Force, European Association for the Study of Obesity) ve spolupráci se Sekcí pediatrické obezitologie ČOS ČLS JEP.

Kurz se bude konat 6.5.2015 v Praze (Kongresové centrum Praha, 5. května 65, 140 21 Praha 4, v těsné blízkosti metra Vyšehrad) v rámci 22. Evropského obezitologického kongresu.

V rámci kurzu vystoupí přední evropští odborníci v dětské obezitologii. Kurz je určen pro všechny ty, kteří mají zájem dozvědět se více o dětské obezitologii s důrazem na praktické aspekty. Součástí kurzu budou vedle přednášek též interaktivní tématické workshopy. Jednacím jazykem bude angličtina – simultánní tlumočení bude zajištěno.

Prosíme zájemce, aby potvrdili účast na e-mailové adrese kurz.obezita2015@seznam.cz do 30.4.2015.

Program:

Part I: COTF ‚Tools to Act‘ Overview Presentations 0830 – 0845 Introduction to „Tools to Act“: EASO’s Childhood Obesity Education programme N Farpour-Lambert (Switzerland), COTF chair 0845 – 0915 Prevalence and consequences of childhood obesity J Baker (Denmark) 0915 – 0945 Medical assessment of the obese child and early detection of complications (Physical examination, exclusion of syndromic obesity, screening of complications) R Weiss (Israel) I Aldhoon Hainerova (Czech Republic) 0945 – 1015 Treatment options in children and adolescents (Family-based behavioral therapy, medications, bariatric surgery) J-C Holm (Denmark) 1015 – 1045 Motivation to change: how to find it, keep it and increase it, Part I. From theory to everyday routine. P Nowicka (Sweden) 1045 – 1115 Coffee break Part II: COTF ‚Tools to Act‘ Practical Workshops 1115 – 1245 Practical exercises in parallel working groups (45 min per rotation – participants can choose 2 workshops): Group 1: How to assess physical capacities and set-up specific interventions G O’Malley (Ireland) D Pastucha (Czech Republic) Group 2: How to assess nutrition and provide clinical recommendations for the family M Hassapidou (Greece) J Tomesova (Czech Republic) Group 3: How to motivate the family to change and maintain a healthy lifestyle N Farpour-Lambert (Switzerland) N Kristek (Czech Republic) 1245 – 1315 Lessons from ‚real life interventions‘. Increasing children’s water consumption: an experiment in nudging S Lahlou (France) 1315 – 1330 Discussion and Close Panel

Za Sekci pediatrické obezitologie ČOS ČLK JEP,

RNDr. Hana Zamrazilová, Ph.D. a MUDr. Irena Hainerová, Ph.D.

Více

Novinky v dětské obezitologii 18.3.2015 Pardubice

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, vážené sestřičky

dětské oddělení Vás zve na jubilejní 101. setkání pediatrů, které se bude konat

18.března 2015 v 14:00 hodin

v hotelu LABE, sál v 13. patře

Program:

1.MUDr. Zlatko Marinov : Novinky v dětské obezitologii – Butterfyl Care  (30min)

2.MUDr. Ivana Plášilová: Bloky steroidogeneze, aneb ne vše je vyřešeno screeningem (30min)

3. RNDr. Pavel Ježek, Ph.D., Nestlé Česko :Význam bílkoviny pro zdravý růst (10min)

4.Ing. Michaela Borková, Biovit Impex s.r.o.: Přehled opatření snižování cholesterolu  (10min)

 

Setkání pediatrů je podporováno dětským oddělením PKN, Nestlé Česko a Biovit Impex s.r.o.

 

Těšíme se na setkání s Vámi                   prim. MUDr. Marian Šenkeřík

Více

1. česko-slovenský kongres klinické výživy 5. – 7. 3. 2015 Hradec Králové

Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP

pořádá

XXXI. MEZINÁRODNÍ KONGRES SKVIMP
a
1. česko-slovenský kongres klinické výživy

na téma

Od vědy k praxi, od buňky k člověku

Termín a místo konání

5. – 7. 3. 2015, hotel a kongresové centrum Nové Adalbertinum, Velké náměstí 32, Hradec Králové, http://www.noveadalbertinum.cz

Pátek, 6. 3. 2015                               10.30 – 12.00                         VELKÝ SÁL

Blok IV –  Vývoj a výživa dítěte

17.       Mydlilová A.: Kojení – nejlepší definovaná enterální výživa

18.       Smolárová S., Maťašová K., Zibolen M.: Výživa extrémne nezrelých detí

19.       Krásničanová H.: Minimum pediatrické auxologie

20.       Szitányi N., Szitányi P.: První 3 roky ve výživě – důsledky

21.       Marinov Z.: Obezita od dětství k dospělosti  – zdravotní výzva 21. století

Více