Aktuality

Dítě a civilizace 11.11.2016 Lázně Bludov

Odborná konference – Dítě a civilizace 11. 11. 2016

Státní léčebné lázně Bludov, s. p. si Vás dovolují pozvat na odbornou konferenci

Termín: 11. listopadu 2016

Program konference:

13:00 – 13:10 Zahájení konference a přivítání hostů

13:10 – 14:00 Bodová cvičební metoda

MUDr. Kleplová Věra, Pohybové studio MUDr. Kleplová, Oldřichov 192

14:00 – 15:00 Emocionální a psychosomatické souvislosti vzniku LMD – ADHD, poruch učení a prožívání

(z pohledu speciálního pedagoga) Mgr. Stanislava Emmerlingová, Poradna pro úspěšné učení – Mírová pod Kozákovem, Lektorka akreditovaných kurzů MŠMT ČR

15:45 – 16:45 Strava dětí, jako prevence a léčba nemocí

MUDr. Strnadelová Vladimíra, Jan Zerzán, Institut celostní medicíny Praha 1

16:45 – 17:45 Obezita a programování jídelního chování

MUDr. Zlatko Marinov, Dětská obezitologická ambulance FN Motol

17:45 – 18:00 Diskuse, závěr konference

Po ukončení konference jste srdečně zváni na společenský večer s hudbou.

Více

Člověk a civilizace. 8.4.2016 Bludov

Státní léčebné lázně Bludov, s.p. si Vás dovolují pozvat na odbornou konferenci

Program konference:

13:00 – 13:15 Zahájení konference a uvítání hostů

13:15 – 14:15 Zdravotní rizika dneška

MUDr. Zlatko Marinov. Dětská obezitologická ambulance, Pediatrická klinika FN Motol a 2. LF UK Praha

14:15 – 14:45 Žena postmoderní společnosti – zdravotní aspekty

MUDr. Bohdan Haltmar. Gynekologická ambulance Celomed s.r.o.

14:45 – 15:00 diskuse k předneseným tématům

15:00 – 15:20 přestávka

15:20 – 16:20 Vliv nefyziologické zátěže na vývoj mladých sportovců

MUDr. Richard Smíšek. Rehabilitační a vzdělávací centrum Smíšek Praha

MUDr. Ivana Wurstová SLL Bludov

16:20 – 17:00 Je civilizace nejvýznamnější rizikový faktor kardiovaskulárních onemocnění?

MUDr. Hana Štefanovičová. Kardiologická ambulance, Poliklinika I.P. Pavlova, Praha

17:00 – 17:40 Rizika poškození pacienta plynoucí z nesprávné komunikace a práce s informacemi

MUDr. Martin Kalenda. ImageLab s.r.o. Praha

17:40 – 18:00 diskuse k předneseným tématům

18:00 ukončení konference

Po ukončení konference jste srdečně zváni na společenský večer s hudbou.

Více

PF 2016

Lidem často dělá starost, co snědí mezi Štědrým dnem a Silvestrem. 
Přitom by se měli starat spíš o to, co snědí mezi Silvestrem a Štědrým dnem, protože nejnovější výzkumi prokazují,  že kvalitní strava nezlepšuje zdravotní stav, ale nekvalitní jej zásadně poškozuje.

Více

Facebook proti dětské obezitě 25.-30.12. 2015

Dovolte abychom Vám popřáli klidné prožití Vánočních svátků a informovali Vás o projektu Facebook proti dětské obezitě 2015, který je podpořen dotací 24/15/NAP MZČR.

Společnost Medasol s. r. o. v březnu 2015 úspěšně dokončila ve spolupráci se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR projekt VZP ČR S kojenci proti obezitě, který byl zaměřen na prevenci obezity v kojeneckém věku, tedy zejména na edukaci rodičů prostřednictvím pediatrů o zásadách zdravého životního stylu, rizikových faktorech vzniku nadváhy a způsobu identifikace nadváhy u kojenců. V kontaktní informační kampani se spolu s spolupracujícími kolegy podařilo u kojenců snížit proporcionalitu o 0,22  SD BMI se snížením počtu kojenců s nadváhou.  Ekvivalentem u dospělých by bylo  – 6 kg. V projektu jsme tak překonali pokles o 0,2 SD BMI, který je kritériem efektivního preventivního programu.
Jedním z využitých komunikačních nástrojů byl i facebook, kde propagační kampaň vzbudila mnoho pozitivních i negativních reakcí svědčících o tom, že pro mnoho rodičů je téma nadváhy a obezity dětí velmi citlivé téma, a zároveň mnoho rodičů si stále nejsou jistí se základními  pravidly zdravého životního stylu. O úspěšnosti kampaně svědčí to, že během 13 dnů bylo osloveno přes 140 tisíc lidí z definované cílové skupiny a podařilo přimět k reakci více jak 5000. V rámci toho se povedlo získat více jak 1800 lajků a napsalo se přes 1000 komentářů.

Výsledky projektu VZP ČR S kojeni proti obezitě nás velice potěšily a prokázaly, že lze při racionálním nastavení úspěšně realizovat preventivní program obezity i v lokálních  podmínkách plošně rozšířené obezitogenní slepoty.

V současné době probíhá další projekt v řadě preventivních programů S dětmi proti obezitě s názvem Facebookem proti dětské obezitě 2015.  Cílem projektu je oslovení rodičů a šíření osvěty – co je dětská obezita, jak poznat obezitu dítěte, kam se obrátit o radu a pomoc, tipy a triky pro prevenci dětské obezity.  Záměrem je, aby došlo ke změně stravovacích a pohybových návyků zejména u rodin s předškolními dětmi a zavedení preventivních opatření proti dětské obezitě. Stěžejní částí projektu je facebooková kampaň v období 25. – 31. 12. 2015 se záměrem oslovit 70 000 lidí z cílové skupiny v čase, kdy si mnoho lidí stanovuje předsevzetí týkající se  úpravy hmotnosti.

Pevně věříme, že výsledky kampaně plně vytěžíte v nastávajícím novém roce, protože prevence a časná léčba dětské nadváhy je v současné době jedinou účinnou léčbou nejenom dětské obezity.

MUDr. Cecilia Marinová, MBA            MUDr. Zlatko Marinov                                        Ing. Petra Vyhnalová

Projektová manažerka                          Odborný garant projektu                                     Podpora projektu

Více

Praktická dětská obezitologie 23.1.2016 Bludov

Dovolujeme si Vás pozvat na  seminář ČLK Praktická dětská obezitologe

Datum konání: sobota 23. ledna 2016

Místo konání: Státní léčebné lázně Bludov, s.p. Lázeňská 572, 789 61 Bludov

Odborný program:

9:00 Zahájení 12:45 Předpokládaný závěr

MUDr. Jan Boženský  Role PLDD v diagnostice, prevenci a terapii obezity 60 min

MUDr. Zlatko Marinov  Prevence obezity od nejútlejšího věku 60 min

Ing. Hana Střítecká, Ph.D.  Stravovací návyky u dětí, role nutričního terapeuta v terapii obezity 45 min

MUDr. Jiří Hyjánek, Ph.D.  Genetické aspekty dětské obezity, nutrigenomika 30 min

MUDr. Dalibor Pastucha, MBA  Pohybová aktivita v terapii dětské obezity, možnosti lázeňské léčby 45 min

Monika Šanovcová, Di  vyšetření pohybového aparátu u obézního dítěte, 20min

Více