Aktuality

Obezita od dětství do dospělosti Praha 20.11.2018

Olivova dětská léčebna, o.p.s. a Obvodní sdružení SPLDD ve spolupráci se společností Medasol, s. r. o., si Vás dovolují pozvat na seminář Obezita od dětství do dospělosti, které se uskuteční dne 20. 11. 2018 od 16.00 hodin v prostorech Impact Hub Praha, Drtinova 10, 150 00 Praha 5.  Prosím potvrďte svoji účast na butterfly@medasol.eu, nebo na tel. paní Denisa Janová  602 655 853 do 6.11. 2018.

Program:  20.11. 2018 úterý 16.00 – 18.00   Impact Hub Praha, Drtinova 10, 150 00 Praha 5

MUDr. Zlatko Marinov

  • Obezita od dětství do dospělosti – Obezita jako chronické kardiometabolické onemocnění
  • Léčba obezity – Obezita jako nevyléčitelné celoživotní onemocnění
  • Prevence dětské obezity – Kdy to má smysl a kdy už je to nesmysl
  • Diskuse a občerstvení

Ohodnoceno 2 kreditními body ČLK

Seminář se uskuteční v prostorách Impact Hub Praha, v prvém patře Drtinova 10, na Praze 5 na Smíchově,  1 zastávka (Arbesovo náměstí) od stanice metra Anděl, nebo je možné parkovat v OC Nový Smíchov (3 hod parkování zdarma) 5 minut chůze od Impact Hub Praha.

Více

Dětská výživa a obezita v teorii a praxi 23.11.2018 Praha

Dětská výživa a obezita v teorii a praxi 2018

Obezita a ledvina

Zlatko Marinov

Chronické onemocnění ledvin postihuje více než 10% populace a zvyšuje se s paralelním nárůstem výskytu obezity. Za čtvrtstoletí epidemie obezity v Česku došlo k dvojnásobnému nárůstu nadváhy v rámci celého populačního spektra a k zpětinásobení počtu obézních dětí. Hlavní důvody pro léčbu obezity v současné době spočívají v předcházení a léčbě s ní spojených zdravotních následků. Na jedné straně se v pediatrické praxi s nefrologickými následky dětské obezity běžně nesetkáváme, na druhé, o co diskrétnější v  dětství, o to s výraznějšími projevy nefropatií se budeme setkávat u chronicky obézních pacientů v dospělosti. Neméně významným podmětem je nadváha matky v raném věku, která má celoživotní účinky na rozvoj obezity, diabetu, kardiovaskulárních onemocnění a chronického onemocnění ledvin. Ledviny mohou být přeprogramovány množstvím perinatálních podnětů a vysoká porodní hmotnost, expozice mateřskému diabetu nebo obezitě, které zvyšují riziko vzniku chronického onemocnění ledvin. Rychlý postnatální růst sám o sobě přispívá k rozvoji obezity a chronickému onemocnění ledvin bez ohledu na porodní hmotnost a prenatální výživu. Ačkoli mechanismy renálního poškození v důsledku výživového programování v širším perinatálním období zůstávají z velké části neznámé, experimentální a klinické studie poukazují na klíčovou úlohu obezity na rozvoj chronických kardiovaskulárních a renálních onemocnění.

 

Více

Celostátní konference Asociace klinických logopedů 17.11.2018

Celostátní konference AKL ČR – 15-17.11.2018, Zaječí na Moravě, vinařství u Kapličky www.vinarstviukaplicky.cz 

Má dětská obezita vliv na vývoj řeči? 

Marinov Zlatko

Dětská obezitologická ambulance  FN Motol, Praha

V 21. století o celospolečenském zdraví, rozhoduje zejména prevence civilizačních onemocnění, v rámci kterých má výsadní postavení nadváha, která je jako jediná vidět na první pohled. V současné době jsme zasaženi globální pandemií běžné obezity. Výskyt dětské nadváhy s průměrným navýšením hmotnosti o 5 kg překonal nejpesimističtější předpoklady z osmdesátých let minulého století. Za čtvrtstoletí epidemie obezity v Česku došlo k dvojnásobnému nárůstu nadváhy v rámci celého populačního spektra a v dětské populaci k zpětinásobení počtu obézních dětí. Nadváhou v dětství trpí každé 4. dítě, obezitou každé 7. a extrémní obezitou 4 ze sta dětí.

Dětská obezita je na prvém místě závažný zdravotní problém.WHO identifikoval především dětskou obezitu jako nejzávažnější celosvětový zdravotní problém a v 4. výzvě Globálního cíle 2025 stanovila udržet výskyt dětské nadváhy do pěti let věku na úrovni 7%. V Česku je výskyt nadváhy v tomto věkovém období dvojnásobný na úrovni 14% a nadváha se vyskytuje již u 7% kojenců ve věku půl roku. Skupina dětí s nadváhou převyšuje závažností následků zbytek ostatních dětských chronických onemocnění především v důsledku dlouhodobých metabolických změn, ale  i závažných vývojových psycho-sociálních problémů. Oproti dospělým nadváha u dětí zasahuje do jejich individuálního vývoje včetně vývoje řeči. Trajektorie vývoje řeči modifikuje zmožená tuková masa v krční oblasti a ektopicky uložený tuk celkovou psycho-motorickou obratnost. Vysoce toxické obezitogenní prostředí mění doporučení k prolongovanému kojení, které v současné době podporuje na jedné straně rozvoj tukové tkáně a na druhé straně oddálení zařazení tuhé stravy, která přes rozvoje polykacího aktu může modifikovat i vývoj řeči.

V současné době jedinou účinnou léčbou dětské obezity je prevence jejího vzniku a je nutné s ní začít již od nejútlejšího věku jako v projektuwww.skojenciprotiobezite.cz . Na prvním místě si musíme všichni uvědomit, že právě zdánlivě jednoduché změny a režimová opatření dokážou zastavit nebo přibrzdit negativní trend nárůstu počtu dětí s obezitou. 

Více