Ambulantní on-line redukce hmotnosti

Léčba obezity v ambulanci praktického lékaře pro děti a dorost je efektivní, pokud je zahájena včas. Nabízíme vám projekt „S dětmi proti nadváze“, který je zároveň léčebným programem nadváhy a nezávažné obezity pro rodiny dětí s mentálním deficitem, s poruchou autistického spektra a s hypotalamickou obezitou.

Zapojte do léčby obezity vaší ordinaci

Pokud máte zájem o léčbu obezity v projektu „S dětmi proti nadváze“, prosíme, kontaktujte nás a budeme Vás podrobněji informovat.  Registrovaný přístup posuzuje redukci hmotnosti v časovém průběhu a šesti měsíční e-mailový kurz přestavby životního stylu rodiny umožňuje v on-line režimu jednou měsíčně vykazovat výkon 02039 Záchyt a sledování pacienta s obezitou v ordinaci PLDD

Lépe dnes řešit reálně 2kg nadváhy než za dva roky nereálně 20 kg obezity