Společenská zodpovědnost

Pro ekonomický sektor, který vnímá svou neformální společenskou odpovědnost. Kdo? Když ne My. Kdy? Když ne Teď.

okosvětaProjekt S dětmi proti obezitě je koncipovaný jako otevřený prostor pro každého, kdo má zájem o problematiku dětské obezitologie. V současné době jsou internetové stránky S dětmi proti obezitě sestavené jako rozcestník. Kladou si za cíl oslovit čtyři základní skupiny:

  1. rodiny s dětmi ohroženými nadváhou, kterým má dát možnost orientovat se v problematice dětské nadváhy
  2. odborné zdravotníky, kterým má dát možnost nejen se racionálně orientovat v problematice dětské obezitologie, ale především stanovit efektivní terapeutická řešení tváří tvář konkrétnímu klientovi
  3. výživové poradce, kterým má dát možnost orientovat se v problematice dětské nadváhy a možnosti jejího řešení
  4. školy a média, kterým má dát možnost orientovat se v možnosti prevence civilizačních onemocnění a nadváhy

Prevence vzniku běžné obezity je jediná účelná „léčba“ obezity. Za svůj životní styl a životní styl svých dětí sice odpovídá v první řadě jedinec, ale boj proti obezitě nemůže být jen bojem jednotlivců. Do boje je nutné zapojit celou společnost ve smyslu spolupráce všech zúčastněných stran nejen na místní, regionální a celostátní, ale i na globální úrovni. Jen dobře informovaný jedinec má šanci na racionální změnu životního stylu.

DSC_8364-620x412Základní podmínkou úspěšného preventivního programu je propojení sociálního a sdíleného marketingu, které na jedné straně zajišťuje dostatečný ideový potenciál, a na druhé straně má dlouhodobé ekonomické zázemí. Preventivní programy na celospolečenské úrovni se neosvědčily a přes vysokou nákladovost vykazují nízkou efektivitu. Preventivní programy vykazují významně vyšší efektivitu přizacílení na konkrétní cílovou skupinu a na specifická preventabilní časová okna.

V současné době začínají vstupovat v platnost nařízení Evropské unie o výživových a zdravotních tvrzeních a nová nařízení o informacích poskytovaných spotřebiteli a v dohledné době se i prosadí jasná pravidla o reklamě na dětské produkty a označení výrobků vhodných pro děti. V marketingové komunikaci se pozvolna začíná prosazovat Rada pro rozhlasové a televizní vysílání a Rada pro reklamu. Renomovaní výrobci vedle společenské odpovědnosti začali přizpůsobovat své receptury mezinárodním výživovým doporučením a zavádějí programy na snižování obsahu negativních živin ve svých výrobcích. Všechny instituce inkorporovaly do svých programů prevenci.

Kdy? Když ne Teď   Kdo? Když ne My.