Vzdělávání v dětské obezitologii

zarovkaPři najetí na citaci proklik na související stránku
Neváhejte nám k zveřejnění nahlásit odbornou akci, která se věnuje problematice dětské obezity.

Konference, Semináře

viz Aktuality

Pregraduální vzdělávání

Pediatrický seminář Dětská obezitologie pro 6. ročník 2. Lékařská fakulta UK Praha

Postgraduální vzdělávání

V přípravě SPO ČOS ČLS JEP jako součást lock booku pro základní kmen praktický lékař pro děti a dorost.
Kurzy dětské obezitologie České lékařské komory 06/10, 22/10, 48/10, 9/11, 25/11, 20/12, 25/12 
Postgraduální školení v obezitologii pro pediatry 10/2009, 11/ 2010, 11/2012  25.11.-29.11.2013

On-line samostudium

e-lerning ČLK
E – 17 Diagnostický postup u obézního dítěte 
E – 19 Prevence dětské obezity v ordinaci praktického dětského lékaře 
E – 28 Pohybová aktivita obézních dětí
E – 53 Obezita a duševní choroby
E – 06 Léčba dětské obezity v ordinaci praktického dětského lékaře

EUNI  
Obezita 
Metabolický syndrom 

I-med SLK
Dětská obezity

Odborná literatura o dětské obezitě