Výzkum v oblasti dětské obezity

Žádosti o granty

Dotace MZ ČR v hlavním menu 
Grantová agentura ČR – březen
Granty Danone Institut – září
Interní Grantová Agentura MZ  
Norské fondy

Připravované výzkumné záměry

zarovkaNáplň této stránky závisí na aktivní prezentaci jednotlivých řešitelů.

Probíhající výzkumné projekty

Národní program zdraví  MZ ČR
Národní akční plány a koncepce  MZ ČR
Program péče pro děti a dorost MZ ČR
Caterpillar Research
Studie WHO Braunerová R, Kunešová M, Procházka M at al. Současný stav stravování a pohybové aktivity ve vztahu k obezitě u sedmiletých dětí – studie WHO. Čas. Lék. čes., 2010;149:533-6.
Vliv vybraných polymorfismů kandidátních genů obezity na celkový energetický příjem a příjem jednotlivých nutrientů u českých adolescentů. MUDr. Irena Aldhoon Hainerová Ph.D.
NT12342 – Výživa, obezita a metabolický syndrom u dětí a dospívajících – vliv na metabolizmus lipidů a adipokinů, změny při redukčním režimu (2011-2015, MZ0/NT)

Realizované výzkumné projekty:

Články z výzkumných projektů: Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
RIV/00023761: Charakteristika souborů a hlavních vyšetřovacích metod projektu COPAT – Childhood Obesity Prevalence And Treatment (2011)

Šíření metodiky pro terapii dětí založené na kognitivně behaviorálním přístupu v rodinných kurzech snižování nadváhy 2007

Vytvoření metodiky pro terapii obezity dětí založené na kognitivně behaviorálním přístupu a její ověření v rodinných kurzech snižování nadváhy 2005 

Frekvence denních jídel a jeji důsledky u děti mladšího školního věku Mgr. Zdenka Vašíčková  2004