Dětská obezita – zdravotní výzva 21. století

GopiV případě, že nejste odborným zdravotnickým pracovníkem, prosíme Vás o návrat do hlavního menu, protože nesprávné vyhodnocení informací v této odborné sekci může vést k zavádějícím interpretacím.

Rozvoj současné pandemie obezity má své zákonitosti a postupuje ve čtyřech fázích, které se vzájemně prolínají.pásek

Prvá fáze – fáze nárůstu epidemie obezity se začala rozvíjet  v polovině osmdesátých let. V prvé fázi epidemie obezity došlo k nárůstu nadváhy a prosté obezity v rámci celého populačního spektra. Za toto poslední čtvrtstoletí došlo k 3-5 násobení počtu obézních dětí.

Druhá fáze – fáze komplikací epidemie obezity je charakterizována rozvojem zdravotních komplikací, které doprovázejí nadváhu a obezitu a v současné době v ČR probíhá. Běžná obezita je základním kamenem rozvoje metabolického syndromu. Rozvojem endoteliální dysfunkce a inzulinové rezistence vede k rozvoji časného DM 2. typu, hepatopatie, potencované ateroskleróze a následně přes rozvoj hypertenze k časné manifestaci kardiovaskulárních komplikací. Vedle toho dětská obezita vede k urychlenému nástupu puberty, které doprovází snížení konečné výšky.  K dětské obezitě se mohou přidružit závažné psycho-sociální problémy, protože obézní dítě je velmi často vystaveno neúměrnému společenskému tlaku ze strany společensko-estetických norem.

obesityRozvoj třetí fáze – fáze komplikací epidemie obezity se očekává ke konci čtvrté dekády tohoto století. Tato fáze bude charakterizována rozvojem zdravotních následků, které doprovázejí nadváhu a obezitu. Dětská obezita v 70-80 % přestupuje i do dospělosti, kdy se tito jedinci budou řadit k chronicky obézním dospělým se závažnými zdravotními a psychosociálními komplikacemi, které se plně rozvinou již v produktivním věku.  Na jedné straně dojde ke snížením ekonomického a společenského uplatnění těchto jedinců a na druhé k enormnímu zvyšováním zdravotnických a celospolečenských nákladů. Komplex obezita – metabolický syndrom – diabetes mellitus 2. typu – kardiovaskulární ischémie spotřebovává již v současnosti až 10-15 % úhrnných zdravotních nákladů. Náklady zdravotní péče jsou u obézních o polovinu vyšší a náklady na léky dvakrát vyšší než u běžné populace.

Čtvrtá fáze – fáze fixace epidemie obezity bude postupně prolínat třetí fázi a bude charakterizovaná přenosem obezity do následujících generací. Vlastností typickou pro běžnou obezitu je tendence ke sdružování a vytváření skupin s podobným hodnotovým systémem. Ve fertilním věku na jedné straně dojde k selektivnímu výběru mezi mladými dospělými s nadváhou a obezitou a na druhé straně samotná obezita matek ještě před koncepcí negativně ovlivňuje vývoj programingu plodu ve smyslu jeho energetické rovnováhy a zároveň zvyšuje výskyt vrozených vývojových vad. Původně epigenetická modifikace geonomu přestoupí selektivním výběrem do fylogenetiky a v následujících generací evolučním tlakem i do ontogenetiky specifických populací. Předpokládá se, že proces následků a komplikací spojených s nadváhou a obezitou se geneticky zafixuje, celý cyklus se urychlí a dojde k významnému zkrácení střední délky života celých populací. Ekonomické prognózy začínají ve vztahu k růstu obezity v jednotlivých populacích kalkulovat se sníženou společenskou produktivitou práce, náklady na změnu normativů veřejných prostor, se zvýšením nákladů na potraviny, ošacení a transport.