Klasifikace dětské nadváhy a obezity

GopiV případě, že nejste odborným zdravotnickým pracovníkem, prosíme Vás o návrat do hlavního menu, protože nesprávné vyhodnocení informací v této odborné sekci může vést k zavádějícím interpretacím.

Klasifikace dětské nadváhy a obezity

metrDoposud v klasifikaci dětské obezity panuje nejednotnost. Vzhledem k racionální orientaci v projektu S dětmi proti obezitě uvádíme jednotná klasifikační kritéria.

K racionální klasifikaci dětské obezity používáme třístupňové zařazení obezity – druhové, stupně, s komplikací.

Druhové jméno určuje etiologii dětské obezity

A) Běžná (Prostá, Alimentární, Polygenní, Primární)
B) Patognomická (Sekundární, Chorobná) (genová mutace, mendelovská dědičnost, sekundární, vnější příčina, relativní)

Stupně dětské obezity určují hmotnostní kategorii zařazení BMI do percentilových pásem ve vývojových grafech podle pohlaví.
kalkulátor BMI

Percentilové pásmo BMI SD BMI Hmotnostní kategorie Příslušná intervence
85. – 90. percentil Robustní Preventivní opatření
90. – 97. percentil Nadváha Dispenzarizace
97. – 99. percentil 2 – 2,5 SD Lehká obezita 1. stupeň Zahájení léčby
nad 99. percentil 2,5 – 3 SD Závažná obezita 2. stupeň Podrobné vyšetření
99,37 – 99,86 percentil 3 – 3,5 SD Těžká obezita 3. stupeň Intenzivní léčba
99,86 – 99,98 percentil více než 3,5 SD Monstrózní obezita 4. stupeň Multidisciplinární léčba

Přidružené komplikace

  1. prostá (bez patologických laboratorních a somatického nálezu, obecně se vynechává)
  2. s dyslipidémií (hypercholesterolémie, snížené HDL)
  3. s komplexními metabolickými změnami (nejméně dvě z: inzulino resistence, hepatální steatóza, hyperurikémie, dyslipidémie, hypertenze, celková zánětlivá reakce)

zarovkaZáznam základních tělesných rozměrů sdílených s klientem  je  v rámci  Elektronické zdravotní knížky,  Zdravotního a očkovacího průkazu dítěte a mladistvého v přiložených grafech, v rámci volných listů. K dispozici je profesionální sledování a archivace dat v  programu Růst.cz.