Specifika dětské obezitologie

štípanec

Výskyt běžné dětské obezity tvoří v ambulanci praktického lékaře pro děti a dorost druhou největší homogenní skupinu dětí, které jsou ohroženy chronickým metabolickým onemocněním, která významně zkracuje střední délku života a zásadně mění jeho kvalitu. Obezita na podkladě zvýšeného energetického příjmu je typickétvo civilizační onemocnění rozvinutých světových ekonomik a WHO ji identifikovala jako  druhý nejzávažnější zdravotní problém. Běžná obezita je charakterizována pozvolným nástupem. K jejímu rozvoji přispívá genetická zátěž se  zvýšeným příjmem potravy  při neadekvátním energetickém výdeji v obezitogenním prostředí.

U konkrétního pacienta v konkrétním čase pracujeme s obézním dítětem během jeho dynamického růstu.  Zároveň je konkrétní dítě součástí fixovaného rodinného zázemí, kde je jasně definován cyklus „Vydělat – Koupit – Uvařit – Sníst“ a fixovaný model pohybové aktivity.