Podmínky prevence dětské obezity

Fat-Baby-PicturePreventivní programy na celospolečenské úrovni se neosvědčují a přes vysokou nákladovost vykazují nízkou efektivitu. Preventivní programy vykazují významně vyšší efektivitu při zacílení na konkrétní skupinu. Základní podmínkou úspěšného preventivního programu je propojení sociálního a sdíleného marketingu, které na jedné straně zajišťuje dostatečný ideový potenciál, a na druhé straně má dlouhodobé ekonomické zázemí.

V rámci prevence běžné dětské obezity jsou klíčové programy, které jsou zacílené na specifická preventabilní časová okna. Prvé období je v kojeneckém období od 6. měsíce věku do 2 let, druhé období v předškolním věku od 4 do 6 let a třetí v mladším školním věku od 8 do 10 let. Mimo tato období nejen, že je sporná efektivita preventivního programu proti obezitě, ale může být i kontraproduktivní. Zejména v pubertě je nevhodné řešit prevenci obezity, protože běžná dětská obezita je v populaci již plně rozvinuta a pro senzitivní jedince (zejména děvčata) může být spouštěčem rozvoje poruch příjmu potravy. V tomto období lze doporučit pouze prevenci na úrovni zdravého životního stylu.

Je vhodné mít stále na paměti, že jediná účinná léčba dětské obezity je její prevence. Obezitologie si nestanovuje nereálné cíle redukce hmotnosti do normostenických hodnot, ale redukce metabolicky aktivní tukové hmoty v řádu kilogramů. Hlavní důvody pro léčbu obezity v současné době spočívají v léčbě s ní spojených zdravotních následků. Na jedné straně jsou dobře zmapovány závažné následky pandemie obezit u dospělé populace, ale na druhé straně jsou dlouhodobé následky dětské obezity stále otazníkem a bez účelné prevence teprve budeme s nimi konfrontováni v třetí dekádě tohoto století.