Cílená prevence nadváhy u kojenců

pilířeNástup dětské obezity nastává během catch up (růstových fázích) BMI. V 40 % závažná obezita začíná ve fází prvého catch up do 1 roku věku.

Při hodnocení vztahu tělesné výšky a hmotnosti se obecně u dětí do 3 let u běžné populace používají grafy hmotnosti k výšce, které nevyjadřují časový průběh. U starších dětí se používá graf Body Mass Index (BMI), který je vztažen i k věku dítěte. 

Závažné úskalí používání grafů hmotnosti k výšce vyvstává u plně kojených kojenců, protože původní grafy vyjadřovaly průměry populace, která byla krmena především neadaptovaným kravským mlékem s navýšeným obsahem bílkovin, které vedly k posunu fyziologických růstových parametrů. Pro plně kojené je vhodné v tomto případě používat upravené hmotnostně výškové grafy.

reboundV období po narození zhruba do 1 roku dochází u dětí k prudkému zvyšování podílu tuku v těle a tím i ke zvyšování hodnot BMI. Po tomto období hodnoty BMI klesají až do doby, kdy dochází k opětovnému zvyšování podílu tukové složky. Matematicky se dá tento věk (věk adiposity rebound, AR) určit jako „lokální minimum“ na každé percentilové křivce. Protože děti s vyšší hmotností mívají i vyšší tělesnou výšku a jsou vývojově urychlené oproti dětem s nižší hmotností, nastává u nich období adiposity rebound dříve než u dětí s nižší hmotností. V souvislosti s dlouhodobými změnami růstu a vývoje české dětské populace se období AR za posledních padesát let posunulo na 50. percentilu o 1,3 roku a u chlapců je v 4,9 a u dívek v 5,2 letech. Na 90. percentilu nastal posun dokonce o 1,8 roku a u chlapců je v 4,2 a u dívek v 4,1 letech věku. U dětí s obezitou v předškolním věku se adeposity rebound posouvá až k 2. roku věku a díky nezařazení preventivní prohlídky ve dvou letech u obézních dětí adiposity rebound ani vůbec nezaregistrujeme, i protože nárůst hmotnosti od hranice nadváhy na 90. percentilu BMI k hranici obezity na 97. percentilu BMI je za dobu kratší než jeden kalendářní rok.

Kojenec ohrožený rozvojem dětské obezity

K cílenému preventivnímu přístupu jsou určeni novorozenci s nízkou a vysokou porodní hmotností pro svůj gestační věk. Novorozenci matek s nikotinismem, s gestačním diabetem a obezitou. Novorozenci se závažnou genetickou dispozicí obezity. Dále kojenci, jejichž hmotnost vzhledem k věku přestoupila dvě percentilově křivky a kojenci a batolata, kteří překročili 90. percentil hmotnosti k věku.

zarovkaK základní informaci pro ohrožené kojence a batolata slouží informativní leták a k   prevenci nadváhy pro spolupracující rodiny je určenýpreventivní program  S kojenci proti obezitě   .