Cílená prevence nadváhy předškolních dětí

Nástup dětské obezity nastává během catch up (růstových fázích) BMI. V 40 % závažná obezita začíná ve fází druhého catch up do 6 roků věku.

chlapciV období po narození zhruba do 1 roku dochází u dětí k prudkému zvyšování podílu tuku v těle a tím i ke zvyšování hodnot BMI. Po tomto období hodnoty BMI klesají až do doby, kdy dochází k opětovnému zvyšování podílu tukové složky. Matematicky se dá tento věk (věk adiposity rebound, AR) určit jako „lokální minimum“ na každé percentilové křivce. Protože děti s vyšší hmotností mívají i vyšší tělesnou výšku a jsou vývojově urychlené oproti dětem s nižší hmotností, nastává u nich období adiposity rebound dříve než u dětí s nižší hmotností. V souvislosti s dlouhodobými změnami růstu a vývoje české dětské populace se období AR za posledních padesát let posunulo na 50. percentilu o 1,3 roku a u chlapců je v 4,9 a u dívek v 5,2 letech. Na 90. percentilu nastal posun dokonce o 1,8 roku a u chlapců je v 4,2 a u dívek v 4,1 letech věku. U dětí ohrožených obezitou v předškolním věku se adeposity rebound posouvá a nástup nadváhy nemusí být na preventivní prohlídce zachycen, protože nárůst hmotnosti od hranice nadváhy na 90 . percentilu BMI k hranici obezity na 97. percentilu BMI je za dobu kratší než jeden kalendářní rok. Varovný je již 85. percentil BMI zaregistrovaný na preventivní prohlídce.

zarovkaV rámci prevence dětské nadváhy je základním krokem informace rodičům o ohrožení dítěte rozvojem obezityK základní informaci pro ohrožené děti slouží leták  S dětmi proti obezitě  z projektu  Caterpillar. K cílené prevenci obezity pro spolupracující rodiny  slouží program Caterpilar Prevent a pro rodiny s  dětmi s rozvinutou nadváhou je určený program Butterfly Care

Nejúčinnější léčba obezity je její prevence