Prevence dětské obezity

nohy

Nejúčinnější léčba obezity je její prevence

V současné době jsme plně zasaženi pandemií rozvoje běžné alimentární obezity. Spojení infekční terminologie s komunitním onemocněním není náhodné pro rychlost nárůstu výskytu a především pro morbiditu a mortalitu, která převyšuje v tomto století všechna infekční onemocnění dohromady. Dětská obezitologie se živě zajímá o to, jak zastavit u dětí stoupající trend nadváhy a obezity. Hlavní roli v tomto snažení hraje nesporně prevence. V plné míře totiž platí, že o co obtížnější je léčba dětské obezity, o to jednodušší je prevence jejího vzniku. I když se jeví komplexní problematika dětské obezity na první pohled jako velmi složitá, ve skutečnosti je možné stanovit jednoduchá a účelná preventivní pravidla.

Za svůj životní styl a životní styl svých dětí sice odpovídá v první řadě jednotlivec, ale boj proti obezitě nemůže být jen individuálním bojem. Je nutné zapojit celou společnost ve smyslu spolupráce všech zúčastněných stran nejen na místní, regionální a celostátní, ale i na globální úrovni, včetně potravinářských firem. Jen dobře informovaný jedinec má šanci na racionální změnu životního stylu. V současnosti se právě prevence vzniku běžné obezity jeví jako jediná účelná „léčba“ obezity. Respektování racionálních zásad životního stylu rozhoduje o tom, jestli se dítě a následně dospělý jedinec setká s problémem obezity. Realitou je, že prakticky na žádné společenské úrovni se stále nepodařilo ke konkrétnímu klientovi přenést banální rovnici:

energetický příjem = energetický výdej

V současné době se nedaří prosazovat základní postuláty a media se raději věnují populárním mýtům a margináliím, které stále intenzivněji zastírají realitu. Čím dříve společnost akceptuje, že současná epidemie obezity v České republice vede k tomu, že:

výskyt dětské obezity se zpětinásobil,

obezita 2. stupně je nevyléčitelné celoživotní onemocnění,

obezita ve 40 letech zkracuje střední délku života o 7 let,

závažně obézních je čtvrtina dospělých,

léčba následků obezity odčerpává 10% celospolečenských zdravotních nákladů,

tím dříve společnost pochopí, že jediná účelná léčba obezity je její prevence. 

zarovka

Prvním krokem je informace rodičům o ohrožení dítěte rozvojem obezity. K základní informaci pro ohrožené děti slouží leták S dětmi proti nadváze . K cílené prevenci a léčbě nadváhy pro spolupracující rodiny  slouží on-line koučingový program S dětmi proti nadváze.