Literatura o dětské obezitě

při najetí na citaci proklik na publikacizarovka.
Neváhejte nám nahlásit odbornou publikaci, která se věnuje problematice dětské obezity. 

GopiV případě, že nejste odborným zdravotnickým pracovníkem, prosíme Vás o návrat do hlavního menu, protože nesprávné vyhodnocení informací v této odborné sekci může vést k zavádějícím interpretacím.

Odborné publikace

Obezita a ledviny. Teplan V: Medical Service 2018
Praktická pediatrická gastroenterologie, hepatologie a výživa. Nevoral J.: Medical Service 2013
Výživa v pediatrii. Frühauf P, Szitányi P.: IPVZ 2013
Praktická dětská obezitologie. Marinov Z, Pastucha D.: Grada 2012
Pohyb v terapii a prevenci dětské obezity, Pastucha D. : Grada 2011
Základy klinické obezitologie. Hainer V.: Grada 2004, 2011
Zdravý start. Frühauf P. Poradenské centrum výživa dětí 2011
Bariatrická a metabolická chirurgie. Fried M.: Mladá fronta 2011
Obezita – prevence a léčba v závislosti na věkových kategoriích. Müllerová D.: Aeskulap 2009
Dětská obezita. Hainerová I.: Maxdorf 2009
Příručka pro dětské praktické lékaře a zdravotní personál. Divoká J, Málková I, Píchová J.: Hravě žij zdravě 2008
Obezita v dětství a dospívání. Pařízková J., Lisá L. et al.: Galén 2007
Endokrinologie. Blahoš J., Zamrazil V.: Triton 2006

zarovka

Publikace pro laickou veřejnost 

Odborná česká bibliografie

Aldhoon Hainerová I, Zamrazilová H. Zdravotní a psychosociální komplikace obezity u dětí a dospívajících. Pediatr. praxi, 2015; 16(3): 150-153

Babinksá K, Kovács L, Jankó V at al. Vzťah medzi obezitou a závažnosťou hypertenzie u deti a adolescentov.  Čes-slov Pedi: 2014: 67-76.

Berková K. OBECNÉ ZÁSADY VÝŽIVY DĚTÍ A DOROSTU. Pediatr. pro Praxi, 2002; 6: Bělohlávková S, Bronský J,  Burianová I at al. Doporučení Pracovní 
skupiny dětské 
gastroenterologie 
a výživy ČPS 
pro výživu 
kojenců a batolat. ČS pediatrie Suppl 1 / 2014

Braunerová R, Kunešová M, Procházka M at al. Současný stav stravování a pohybové aktivity ve vztahu k obezitě u sedmiletých dětí – studie WHO. Čas. Lék. čes., 2010;149:533-6.

Bunc V. Aktivní životní styl dětí a mládeže jako determinant jejich zdatnosti a tělesného složení. 2008. Studia kinanthropologica Roč. 9, č. 1, s. 19-23.

Dušková M., Hruškovičová H.,Pařízek A.,Králíková E. Časné a pozdní vlivy kouření matky na endokrinní funkce plodu. DMEV. 2010;13(3):129-34.

Fialová J.reventivní intervenční programy v oblasti zdravé výživy dětí – projekty světové zdravotnícké organizace v boji proti dětské obezitě. Čes-slov Pediat 2009,64)12):660-663

Frühauf P. TUKY V DĚTSKÉ VÝŽIVĚ. Pediatr. pro Praxi, 2007; 8(5):

Frühauf P. Střevní mikrobiota a možnosti ovlivnění Pediatr. praxi 2017; 18(4): 239-242

Goldemund K. Obezita a metabolický syndrom. Pediatrie pro praxi 2003; 1: 9-13.

Hlavatý P., Zamrazilová H., Dušátková L. at al. Projekt COPAT – současné možnosti léčby obezity v ambulanci praktického lékaře pro děti a dorost, Prakt. Lék. 2010;90(2):86-9.

Hlavatý P, Zamrazilová H, Kunešová M at. Redukce abdominální obezity a kardiometabolických rizik u obézních adolescentů krátkodobým lázeňským redukčním programem. Časopis lékařů českých 2010,149(11):537-41.

Hrstková H, Fišer B., Krontorádová K, Honzíková N. Primární hypertenze dětského věku. Čes-slov Pediat 2008; 63 (10): 587-590.

Hyjánek J, Pastucha, D. Srovnání farmakologických, dietních a režimových opatření při léčbě hyperlipidémií jako prevence aterosklerózy v dětském věku. Pediatrie pro praxi. 2010; 11(2):121-4.

Hyjánek J, Freiberger T, Pastucha D. Výsledky molekulárně genetického vyšetření pacientů Dětské lipidové poradny Fakultní nemocnice Olomouc v rámci projektu MedPed. ČS pediatrie. 2010; 7-8(65), 441-5.

Kalvachová B. Hrozí nám obezita? Alergie 2011. 13, č. 2, s. 39-41.

Kollárová R., Gerová Z., Potičný V., Šebeková K. Prevalencia nadhmotnosti a obezity u študentov bratislavských stredných škôl – predbežné výsledky štúdie „Rešpekt pre zdravie“  Čes-slov Pediat 2013; 68 (4): 211-218.

Krásničanová H. Vztahy mezi tělesnou hmotností a skeletální a sexuální maturací. Stav výživy a biologický věk – vybrané auxologické aspekty . Postgraduální medicína. 2010; příloha 2: 52-60.

Kunešová M, Procházka B, Vignerová J. at al. Prevalence nadváhy, obezity
 a podváhy u sedmiletých dětí 
v České republice od roku 1951. Čas. Lék. čes. 2014; 153: 271-276

Kytnarová J. at al. Obezita v dětském věku.: IPVZ 2013

Kytnarová J, at al. Standard léčebných postupů a kvality ve zdravotní péče obezity u děti . PED/10 Obezita u dětí. Verlag Dashöfer 2011

Kytnarová J., Frühauf P., Moravcová A.at al. Možnosti sonografického zjišťování množství viscerálního tuku u obézních dětí. Časopis lékařů českých 143,2004,č.11,s.766-769.

Lebl J.  Obezita – Malá diferenciální diagnostika v pediatrii (III):  Česko-slovenská pediatrie : 5/2013

Lisá L. Nový pohled na obezitu. Čes-slov Pediat 2003; (1): 41-42.

Lisá L. Obezita v dětském věku. Čes-slov Pediat 2005; 60 (3): 131-134.

Lisá L, Kytnarová J, Stožický F at al. Doporučený postup prevence a léčby dětské obezity. ČS pediatrie. 2008 Sept;63(9):501-507. Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2008, roč. 11, č. 3,  s. 140-144. Vox pediatrie. 2009, vol. 9, no. 7, p.1-11.

Malinčíková J., Pastucha D. Pohybová aktivita v prevenci civilizačních chorob. Vox pediatriae, 2010;9(11):20-2.

Malinčíková, J, Pastucha, D., Beránková, J. Posturální stabilita u skupin dětí s obezitou a atletů. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca, 2011; 20(1): 24-30.

Marinov Z. Interpretace perinatálních a kojeneckých výživových doporučení z pohledu obezitologa. Pediatr. praxi 2013: 14(2):89-92.

Marinov Z. Kardiometabolické následky běžné dětské obezity. Acta Medicinae, 2012, 5 , 18-20

Marinov Z. Kojenecká obezita – kazuistika. Vox pediatriae, 2013, 1, 28-9.

Marinov Z. Léčba dětské obezity. Vox pediatriae, 2010, č.5, s. 21-4

Marinov Z. Můžeme změnit nešvary ve výživě časného věku? Pediatr. praxi 2015; 16(1):

Marinov Z. Nadváha a běžná obezita v dětském věku – zdravotní výzva 21. století.  Lékařské listy 2014;9:21-4.

Marinov Z. Paradigmata dětské obezity. Vox pediatriae 2023;7(23):17-19

Marinov Z. Postavení dietologie v dětské obezitologii. Vox pediatriae, 2010;9(11):17-9.

Marinov Z. Rizika dětské obezity. ČS pediatrie.2009; 3:141-6. 

Marinov Z. Vnější zdroje dětské obezity. Vox pediatriae. 2008, č. 9, s.

Marinov Z, Čepová J. Metabolické parametry pacientů dětské obezitologické ambulance. ČS. Pediatrie.2010;2:72-8.

Marinov Z, Marinová C. Ambulantí léčba nadváhy PLDD. Vox pediatriae.2023,7(23):20-22

Marinov Z, Marinová C. Obezita a dětská ledvina. DMEV 2019,1:29-36.

Marinov Z, Marinová C, Patucha D.at al.  S dětmi proti obezitě. Vox pediatriae.2014.3

Marinov Z, Marinová C, Patucha D. at al.  S dětmi proti obezitě. Čas. Lék. čes.2015;154:19–21

Marinov Z, Marinová C, Střítecká H. at al.,Vyhodnocení služeb Dětské obezitologické ambulance FN Motol Praha. DMEV 2017,1:28-30.

Marinov Z, Nesrstová M. Syndrom týrané rodiny dítětem v dětské obezitologické ambulanci. Čes a slov Psychiatr 2012;108(2): 93 -97

Marinov Z, Nesrstová M., Barčáková U. at al. Výsledky pětileté činnosti dětské obezitologické ambulance Dětské polikliniky FN Motol a UK 2. LF, Praha. ČS. Pediatrie 2011;66(1):6-11.

Marinov Z, Pastucha D. Komplexní metabolické změny u obézních dětí. Pediatr. praxi 2012: 13(1): 12-15

Marinov Z, Pastucha D, Finková M at al. Postupy prevence nadváhy a obezity v kojeneckém věku Pediatr. praxi 2014: 15(3): 144-147

Marinov Z, Střítecká H. Podvýživa u obézních dětí. Pediatr. praxi 2017; 18(2): 94-99

Marinov Z, Střítecká H, Riedlová J at al. Programování energetické homeostázy DMEV  2015:18:2:69-74

Mydlilová A.; Šípek A.;Vignerová J. Regionální rozdíly v počtu kojených dětí při propuštění z porodnice v ČR v letech 2000-2006. Čs. pediatrie, 2009, č. 1, roč. 64, str. 4-11.

Nešpor K. Chraňte děti před počítači a počítače před dětmi. Praktický lékař. 2009., 89, č. 4, s. 216-217.

Nešpor K, Csémyl. Zdravotní rizika počítačových her a videoher. Česká a slovenská psychiatrie. 2007. 103, č. 5, s. 246-250.

Ondriová I, Fertaľová T, Hadašová L. Prieskum postojov matiek k dojčeniu. Pediatr. praxi 2017; 18(2): 139-142.

Pastucha D. Potenciální rizika intenzivní sportovní aktivity v dětském věku. Vox pediatriae, 2010; 9(11):23-5.

Pastucha, D., Talafa, V., Malinčíková, J. Porovnání rizikových faktorů ve skupině obézních dětí. Tělesná kultura, 2010; 33 (1): 100-110.

Pastucha, D., Malinčíková, J., Tichá, R. Rizika sportovní aktivy v dětském věku. Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(4): 224-227

Pastucha, D., Malinčíková, J., Tichá, R. et al. Efekt pohybové aktivity v terapii dětské obezity. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca, 2010; 19 (2): 85-93.

Pastucha D, Hyjánek J, Horáková D. Hypertenze dětského věku a její vztah k inzulínové rezistenci. Pediatrie pro praxi. 2007;8,237-9.

Pastucha D., Hyjánek j., Malinčíková J. Incidence dyslipidemií v populaci dětí s obezitou. Čes-slov Pediat 2012; 67 (3): 147-151.

Pastucha, D., Hyjánek, J., Malinčíková, J, Horáková D. et al. Význam časné detekce inzulinové rezistence u dětské populace. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca, 2008; 17 (3): 145-149.

Pastucha, D., Hyjánek, J., Malinčíková, J. et al. Obezita v dětském věku a inzulínová rezistence. Central European Journal of Public Health, 2007; 15 (3): 103-105.

Pastucha, D., Ripplová, D., Vávrová, P. et al Management v prevenci a terapii dětské obezity. Profese on line, 2010; 3 (3): 175-184.

Pařízková J. Pohyb a obezita. Praktický lékař 2007,87, č.3, s.189-92. Pařízková Jana, Lisá Lidka, Rané faktory ovlivňující vznik obezity na začátku života. Praktický lékař 2009.89(6):303-6.

Paulová M., Vignerová J., Lhotská L. at al. Rizika přijetí nových standardů Světové zdravotnické organizace pro hodnocení růstu české dětské populace (0-5 let). Čes.-slov. Pediat., 2008, roč. 63, č. 9, s. 465-472.

Paulová M., Vignerová J., Riedlová J. Využití růstových grafů při sledování růstu a vývoje dítěte. Vox Pediatriae, leden 2009, č. 1, ročník 9.

Paulová M., Vignerová J., Riedlová J. Individuální hodnocení růstu pomocí růstových grafů se zaměřením na děti do 2 let. Neontologické listy, 2009, vol.15, č. 2, p. 3-9.

Příhodová I. Obstr ukční spánková apnoe u dětí – opomíjená diagnóza. Pediatrie pro praxi] 2010. 11, č. 1, s. 26-28.

Rosipal Š. Návrh pokynov pre prevenciu, diagnostiku a liečbu detskej tučnoty. Československá pediatrie. 2009. J.E.Purkyně , roč. 64, č. 9,

Rosolová H. Snížení reziduálního vaskulárního rizika bude hlavní cíl preventivní kardiologie ve 21. století. Cor Vasa 2010;52:209-11.

Sedláček P, Janečková D, Vávrová J at al,Vývoj střevní mikroflóry 
a rizika používání probiotik 
u imunosuprimovaných dětí. Čes-slov Pediat 2013; 68 (2): 119-130.

Sedlak P, Riedlová J, Vignerová J at al. Růstové grafy – limity jejich aktuálního použití.Pediatr. praxi 2014; 15(2): 113-116

Seeman T: Hypertenze u dětí a dospívajících. Pediatrie pro praxi 2012, 13: 275-277.

Sigmunde, et al.kol. Vztahy mezi pohybovou aktivitou a inaktivitou rodičů a jejich 8 –13 letých dětí. Tělesná kultura 2008. 31, č. 2, s. 89-101.

Singal W, Schwenk at al. Vyšetření a léčba obezity v dětství a adolescenci. Medicína po promoci. Medical Tribune CZ, 2008. 9, č. 2, s. 20-25.

Stožický F. Hyperlipidemie u dětí Pediatr. pro Praxi, 2002; 4:

Stránský J. Nadváha a obezita u dětí a dospívajících. Postgraduální medicína. 2010. 12, č. 8, s. 907-911.

Střítecká H., Hlúbik P. Výživové zvyklosti děti základních škol v královéhradeckém kraji. Hygiena. 2010;55(1):4-6.

Světlák M., Pšenicová K. Příznaky bažení po jídle u dětí staršího školního věku a jejich vztah k body-mass indexu. Vnitř Lék 2012, 58(2): 110-117

Šamánek M., Urbanová Z. Výskyt nadváhy a obezity u 7427 českých děti vyšetřených v roce 2006. Čes-slov Pediat 2008,63(3):120-125.

Šašková H, Norris. Srovnání britského a českého řešení modelu dětské obezity. Heather . 2010, 12, č. 2, s. 151-158.

Šikolová V,  Štajnochrová  S. Ubírají se současné zahraniční trendy školního stravování správným směrem? Hygiena, Praha: Státní zdravotní ústav a TIGIS, Praha, 2013, roč. 58, č. 1, s. 41-42

Tláskal P. Kritické momenty aktivace dětské obezit. Vox pediatriae, 2010;9(11):15-6.

Tláskal P. Nutrigenomika v koncepci časné dětské výživy. Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(6): 380-384

Tláskal P. Specifika výživy nejen předčasně narozených dětí. Pediatr. praxi 2012: 13(1): 20-24

Tonhajzerová I.  Autonómny nervový systém (ANS) a možnosti stanovovania aktivity ANS pri obezite. Čes-slov Pediat 2005; 60 (4): 228-234.

Urbanová Z. Pediatr. pro Praxi, 2005; 2: Vyšetření a sledování dětí s hypercholesterolémií

Urbanová Z. Můžeme ovlivnit obezitu v dětství? Pediatr. pro Praxi 2008; 9(4):236–9.

Urbanová Z, Šamánek M. Vliv obezity na výskyt hypertenze u dětí. Pediatrie pro praxi 2009.10, č. 2, s. 80-81.

Vignerová J, Bláha P. Nové růstové standardy Světové zdravotnické organizace pro děti od narození do 5 let. Vox pediatriae, 2007, roč. 7, č. 6, s. 16-17.

Vignerová J, Bláha P at al.Sledování růstu če ských dětí a dospívajících. Norma, vyhublost obezita Státní zdravotní ústav a Univerzita Karlova. Praha 2001;173.

Vignerová J, Riedlová J, Bláha P at al. 6. Celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže 2001. Česká republika. Souhrnné výsledky. PřF UK, SZÚ. Praha 2006: 238.

Vitáriušová E, at al. Metabolický syndróm u detí a úskalia jeho diagnostiky. Pediatr. prax, 2011, 12 (3): 118–119

Vitáriušová E, Košťálová Ľ, Pribilincová Z at. Al Výskyt metabolického syndrómu a jeho komponentov u obéznych detí.ČS. Pediatrie. 2010;2,55-61.

Vrbíková J. Syndrom polycystických ovarií a jeho metabolické důsledky. DMEV. 2010;13(3):123-7. Zapletalová J. Co můžeme udělat pro děti se syndromem Prader-Willi. nterná medicína, 2004, č. 3, s. 27

Zapletalová J.; Lebl J.; Krásničanová H., et al. Manuál pro provádění preventivních prohlídek. Posouzení pubertálního vývoje. Postgraduální medicína, 2005, roč. 7, č. 2., Suppl. Prev. pediatrie, s. 13-19.

Zamrazilová H., Hainer V., Černá M. at al. Viv časné postnatální výživy u předčasně narozených dětí na jejich antropometrické a hormonální charakteristiky ve věku 10 let. Časopis lékařů českých 2007,146, č.3, s.278-83.

Zamrazilová H., Hlavatý P., Dušátková L at al. Nová jednoduchá metoda stanovení viscerálního a trunkálního tuku pomocí bioelektrické impedance: srovnání s magnetickou rezonancí a duální rentgenovou absorpciometrií u českých adolescentů. Časopis lékařů českých 2010,149(9):417-422.

Žofková I. Vliv těhotenství a laktace na kalciový metabolismus. Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa 2006,9,č.4,s.194-8.

Bibiliografie z výzkumných projektů

Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Odborná zahraniční bibliografie

zarovka Pro ty, kteří ovládají angličtinu okrajově, doporučujeme otevřít stránky v prohlížeči Chrome, který Vám nabízí automatický překlad z angličtiny do češtiny na dostatečné úrovni. Prohlížeč Chrome ke stažení

MedlinePlus Trusted Zdraví Informace pro Vás: služba amerického National Library of Medicine, NIH National Institutes of Health Bezplatné e-mailová služba Americké lékařské knihovny MedlinePlusnabízí aktuální informace ze seznamu témat včetně nadváhy a obezity.

Obesity and Energetics Offerings aktuality sestavované týdně Prof. Davidem Allisonem

European Association for the Study of Obesity
International Association for the Study of Obesity
Pediatric Obesity
European Food Safety Authoryty
Union of National European Paediatric Societies

zarovkaNěco navíc