Pracoviště dětské obezitologie

břichoLéčba dětské obezity je náročná, nákladná a bez spolupráce rodiny dítěte předem určená k nezdaru. Pro  nadváhu a lehkou obezitu 1. stupně je ideálním terapeutem obvodní pediatr, který nejlépe zná zázemí pacienta. V současné době stojíme před výzvou připravit vznik Dětský obezitologických poraden, které by měly s PLDD úzce spolupracovat.

Se závažnou  obezitou 2. a 3. stupně je vhodné obrátit se na spádovou endokrinologickou ambulanci, která pomůže s diagnostikou a terapeutickou rozvahou. Obezita od 3. stupně a obezity s komplexními metabolickými změnami jsou určeny do dosavadních Dětských obezitologických ambulancí.

Pacienti s obezitou 4. stupně, pacienti s metabolickými komplikacemi a pacienti s patognomickou obezitou jsou primárně určeni k léčbě v Dětských obezitologických centrech. V současné době pracují dvě: ve FN Motol v  Praze a ve FN v Olomouci. Ve světovém měřítku je v ČR unikátní síť ozdravoven a lázeňských pracovišť s 4 týdenní intenzivní léčbou dětské obezity. Tato pobytová pracoviště dosahují vynikajících krátkodobých výsledků, ale pro dlouhodobý efekt je nutná vazba na obezitologického terapeuta v řádu roků.