Pro odborníky

Pro nutričního terapeuta, dietní sestru, praktického lékaře pro děti a odborného dětského lékaře.

ruceSekce pro odborníky je sestavená pro zdravotnické pracovníky, kterým nabízí orientaci v problematice dětské obezitologie, protože při současném vědeckém poznání lze neposkytnutí léčby při obezitě považovat za porušení pravidel zdravotnické služby.  V sekci naleznete odpovědi na otázky: Komu, Kdy, Kde, Kdo a Jak má věnovat svůj terapeutický čas při léčbě dětské nadváhy a obezity. Přístup je podmíněn registrací.

Účelná léčba obezity je její prevence

Lépe dnes řešit reálně 2kg nadváhy než za dva roky nereálně 20 kg obezity