Pro lékaře a sestry

Pro praktického lékaře pro děti a dorost, odborného lékaře (dětský endokrinolog, dětský kardiolog, dětský gastroenterolog), nutričního terapeuta a dietní sestru.

GopiV případě, že nejste odborným zdravotnickým pracovníkem, prosíme Vás o návrat do hlavního menu, protože nesprávné vyhodnocení informací v této odborné sekci může vést k zavádějícím interpretacím.


ruceVážená kolegyně, Vážený kolego

Projekt S dětmi proti obezitě je vytvořený především pro cílovou skupinu odborných zdravotnických pracovníků, kterým má dát možnost nejen se racionálně orientovat v problematice dětské obezitologie, ale především stanovit efektivní terapeutická řešení tváří tvář konkrétnímu klientovi. Vzhledem k tomu, že následky dětské obezity zatěžují populaci, budeme se Vám na těchto stránkách snažit zodpovědět základní otázky: Komu, Kdy, Kde, Kdo a Jak má věnovat svůj odborný čas v prevenci a léčbě dětské nadváhy a obezity, protože v současné době již není v ekonomických silách zdravotního systému epidemii dětské obezity v ČR ovlivnit dosavadními prostředky.

Projekt S dětmi proti obezitě je koncipovaný jako otevřený prostor pro každého, kdo má zájem o problematiku dětské obezitologie, která se začíná emancipovat. Dětská obezitologie teprve hledá své pevné základy, jasné hranice a srozumitelnou komunikaci. Ale Kdo? Když ne my. Kdy? Když ne teď. Neváhejte proto, prosím, podrobit tyto stránky konstruktivní kritice.

V současné době jsou internetové stránky S dětmi proti obezitě koncipované především jako rozcestník, který by měl umožnit naplnit obsahem dvě základní hesla, která jsou specifická pro dětskou obezitologii:

Účelná léčba obezity je její prevence

Lépe dnes řešit reálně 2kg nadváhy než za dva roky nereálně 20 kg obezity