Školní stravování

Školní stravování neplní pouze vyživovací funkci ( poskytuje žákům a studentům stravu), ale působí také v oblasti výchovy ke zdravému způsobu stravování.  V rámci prevence nadváhy a obezity ve školním věku je školní stravování základním preventivním pilířem.

687779-img-stavka-kucharka-pribram-jidelnaRozmach školního stravování je podmíněn  demografickým vývojem, zaměstnaností matek, změnami ve školském systému a řízení školního stravování a  rozvinutou sítí školních jídelen.

Specializovaná kvalifikace pracovníků školních jídelen dosahuje až 90%, protože personální obsazení školních jídelen se příliš nemění. I když gastronomie není výhradní doménou žen, v oblasti školního stravování mají ženy rozhodující převahu, mezi personálem i v managementu.  Finanční a společenské ohodnocení této manažerské funkce je ve srovnání s se stejnou funkcí v jiných oblastech gastronomie velmi nízké, což má za následek stárnutí vedoucích pracovníků v oboru, které  za současných podmínek pravděpodobně mladý management nenahradí.

Podávané pokrmy ve školních jídelnách musí splňovat tzv. Spotřební koš, který určuje Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Jedná se ovýčet komodit, které musí být denně obsaženy ve stravě dětí v určeném množství, aby byl zajištěn jejich zdravý vývoj. Spotřební koš pro školní stravování sestavovali odborníci na výživu a odpovídá doporučeným výživovým dávkám. Skládá se z 10 skupin potravin – masa, ryb, mléka, mléčných výrobků, tuků, cukru, ovoce, zeleniny, brambor a luštěnin. Dodržování Spotřebního koše učí děti konzumovat všechny potraviny potřebné pro jejich zdravý vývoj. Stále není jednoduché bojovat proti zavedenému stereotypu nezdravého stravování, prohlubovanému podbízivou reklamou a nevhodnými stravovacími návyky.

Přestože  zájem strávníků o tuto službu neustále přetrvává, podmínky pro její provozování se značně zhoršují a komplikují. Práce středního managementu ve školní stravování je velmi náročná, ztížená nepřehlednou legislativou a nedostupností metodické pomoci. Zejména v poslední době dochází k rozpadu celého, léta budovaného systému a zůstává jen malé množství opěrných bodů, které ještě drží systém pohromadě.

Rozvoj školního stravování nejlépe vystihuje tabulka počtu jídelen a procenta stravovaných žáků


Rok
Počet školních jídelen Procento stravovaných
1955

4 034

25,4%

1960

4 585

33,8%

1965

6 250

44,0%

1969

7 037

50,2%

1989

10 641

57,4%

1991

10 133

66,9%

1995

8 957

64,9%

2000

8 876

70,9%

2004

8 892

70,8%