Škola podporující zdraví

zdrav školaProgram Škola podporující zdraví (ŠPZ) je evropským programem WHO. Národní síť ŠPZ v ČR koordinuje Státní zdravotní ústav (SZÚ). Charakteristikou tohoto programu je jeho ucelenost a důraz kladený na strategii pro rozvoj, prevenci a kvalitu zdraví ve škole. Je založen na respektu k přirozeným potřebám jednotlivce, na podporování komunikace a spolupráce s cílem rozvíjet odpovědnost k vlastnímu zdraví a životní kompetence u všech členů školního společenství. Bližší informace a kontakty na www.program-spz.cz.

mateřskáProgram ŠPZ pomáhá školám (MŠ, ZŠ a SŠ), aby si týmovou spoluprací stanovily dlouhodobou a vyváženou koncepci, strategii a metody řízení své kvalitativní proměny v dílnu zdravého způsobu života a vzdělávání. Cílem proměny je trvale umožňovat optimální vývoj a rozvoj každého jednotlivce, žáka a učitele v součinnosti s rodiči a obcí, po stránce tělesné, duševní, sociální a duchovní.