Zdravotnické zařízení v prevenci civilizačních onemocnění

Nemocnice podporující zdraví  www.hphnet.org

nemocnice-3-prevRegionální nemocniční zařízení vedle realizace zdravotnických služeb představuje i významnou regionální zdravotnickou autoritu. Má významné ambice sehrávat klíčovou úlohu ve spádovém komunitním prostředí v rámci nastavování norem nejen zdravotních služeb, ale i norem zásad zdravého životního stylu. Zdravý životní styl přestal být pouze integrální součástí všechny stupňů preventivních programů, ale stal se zároveň základním prvkem terapie komplexu civilizačních onemocnění, které reprezentují 80-90 % zdravotnických výkonů regionálních pracovišť.

Citová vazba na rodinného příslušníka s aktuální civilizačním kardiometabolickým onemocnění otevírá okno preventabilní úpravy životního stylu nejen pro geneticky spřízněné jedince. Chyby v životní stylu se odráží na rozvoji dětské nadváhy přednostně u geneticky predisponovaných jedinců.  Posouzení genetického pozadí pomáhá určit, které dítě je ve svém životě ohroženo rozvojem i dalších civilizačních onemocnění. To umožňuje i správně načasovat vhodná preventivní opatření, aby se jedinec s problémem nejen obezity vůbec nemusel setkat. Zdravý životní styl a výživové návyky se rozvíjí již od útlého dětství, ale pouze celá rodina může měnit postoje a způsob životního stylu, kterým se dá předejít vývoji nevhodných stravovacích zvyklostí, nesprávnému vztahu k jídlu a pohybovému režimu, které lze využít zároveň v rámci účelného poskytovaní zdravotnických služeb.