Postavení obezity v rámci prevence civilizačních onemocnění

teen_obesityVýjimečné místo v rámcitvo civilizačních onemocněníobezita, protože jako jediná z komunitních onemocnění je vidět na první pohled a stává se výkladní skříní životního stylu. V současné době jsme plně zasaženi pandemií rozvoje běžné obezity. Spojení infekčního názvosloví s komunitním onemocněním není náhodná pro rychlost nárůstu výskytu a především pro nemocnost a úmrtnost, která převyšuje v tomto století všechna infekční onemocnění dohromady. Naplnění katastrofické vize následků nadváhy a obezity jsou velkou výzvou, protože záleží bez nadsázky na nás všech, jestli se nám podaří zvrátit současné negativní trendy, které posunuly obezitu na druhé místo zdravotních problémů soudobého rozvinutého světa. Tváří tvář dítěti s nadváhou je lékař a  učitel vystaven rozporu mezi jeho teoretickými znalostmi a jejich konkrétním uplatněním v záplavě ostatních povinností a tak odpovědnost za své zdraví musí na sebe přenášet i samotné dítě, které však musí dostat šanci uplatnit se ve zdravém institucionálním životním prostředí a ne získat pocit selhání v obezitogenním světě.

APOP_infographicZákladní lidskou hodnotou je zdraví jak pro jednotlivce, tak pro společnost.  Světová zdravotnická organizace záměrně nedefinuje  zdraví jako objektivní nepřítomnost nemoci, ale jako jeho subjektivní pocit. Ten je především určený zdravotní gramotností, která umožňuje rozumět a jednat na základě zdravotních informací. V 21. století o budoucím zdraví nejen jednotlivce, ale i celé společnosti rozhoduje zejména prevence civilizačních onemocnění, která je předem bez přiměřené individuální zdravotní gramotnosti odkázaná k neúspěchu.

Obecná zdravotní gramotnost byla v ČR na konci minulého století na vysoké úrovni. Následný překotný přechod od paternalistické úlohy státního zřízení k libelárně demokratickému vedl na jedné straně k institucionálnímu zvyšování a na druhou stranu k individuálnímu snižování zdravotní gramotnosti. Na úrovni jednotlivce se pozvolna snižuje význam institucí a naopak posiluje vliv mediálního šumu, který je ovlivněn krátkodobými zájmovými vlivy. V současné době tak dochází k soustavnému snižování individuální zdravotní gramotnosti české populace a spolutvorba zdravého institucionálního životního prostředí má tak potenciál aktivně ovlivnit zdravotní gramotnost významných populačních skupin.