Přeceňovaná redukční dieta

Strawberries-Cream-food-wallpaper-fruit-wallpapers-1280x960vykřičníkNastavení stravovacích zvyklostí na racionální jídelníček vede k dlouhodobé úpravě nadváhy a obezity. Redukční diety nemají v dětské věku žádné místo. V dospělosti je jejich význam přeceňován především v obecné populaci. Redukční diety startují redukci hmotnosti, ale jejich význam na dlouhodobé udržení hmotnosti je bezvýznamný. Hlavní podstatou všech redukčních diet je snížení energetického denního příjmu a navození negativní energetické bilance. Složení redukčních diet nemá na samotnou redukci hmotnosti žádný vliv. Ze zdravotního hlediska jsou vysloveně nevhodné redukční diety s relativně navýšeným obsahem tuků. Jednotlivé redukční diety se sice mohou částečně lišit svým počátečním redukčním potenciálem, nicméně po jednom roce není mezi nimi žádný rozdíl.

obesity_bikini_oohDo popředí obezitologického úsilí v dietologii se dostávají především faktory subjektivního vnímání klienta. Subjektivní faktory vnímání rozhodují o úspěšnosti nejen redukce, ale i o udržení hmotnostního úbytku. Významnější jsou trvale akceptovatelná opatření správného životního stylu, která jsou šitá na míru konkrétního klienta, než samotné složení originálních diet. Tento princip platí především v dětství, aby se nepoškodil dětský organismus ve vývoji a nezabrzdili jeho zdárný růst. Ne rozhodují demonstrativní gesta a radikální změny, ale  drobné každodenní kroky.

 tvoTED Proč dieta nefunguje  – lze navolit české titulky