Pozor na Poruchy Příjmu Potravy

vykřičník

tvo

Poruchy příjmu potravy patří vždy do lékařské ambulance!!!

AnorexiaPoruchy příjmu potravy (PPP) je skupina onemocnění, kam patří mentální anorexie (odmítání jídla), bulimie (záchvaty přejídání a zvracení) a přejídání spojené s jinými psychickými poruchami, například se stresem. U poruch příjmu potravy  jsou typické obavy z tloušťky, manipulace s jídlem, sloužící ke snížení hmotnosti a zkreslené vnímání vlastního těla.

Jde o psychiatrická onemocnění. To znamená, že chování spojené s anorexií či bulimií není nemocný schopen ovládat a tedy se i sám bez pomoci druhých nemoci zbavit. PPP jsou zdraví velmi nebezpečné, nejsou-li léčeny, mohou nakonec způsobit metabolický rozvrat a smrt. Při podezření na anorexii či bulimii je vždy nutná konzultace s lékařem, u dětí a dospívajících je první volbou praktický lékař pro děti a dorost.

Užitečné stránky:
www.healthyandfree.cz
www.idealni.cz