Dietologie opředená mýty

V obezitologii se traduje řada mýtů, které se přenáší i do dětské obezitologie a nejzávažnější jsou v oblasti výživového poradenství.

pography-create-postcard-food-p-ography-731607Dietologie je základním oborem, který se zabývá  řešením nadváhy a obezity. V obezitologické dietologii se využívá základního postulátu počáteční negativní energetické bilance, která se po dosažení cíle převádí na vyváženou. Těchto cílů se dosahuje  kombinací sníženého energetického příjmu, kterým se především zabývá dietologie, a zvýšeného energetického výdeje, kterým se zabývá fyzioterapie. Dietologická úprava je základním podkladem dlouhodobé změny stravovacího chování, kterou podporuje navýšený pohybový energetický výdej. Dietologie v dětské obezitologii má přísně vymezené hranice, které vyplývají ze specifických fyziologických podmínek tohoto životního období. Význam dětské obezitologické dietologie nabývá stále intenzivněji na aktuálním významu s nárůstem výskytu dětské obezity, který se za posledních dvacet let v dětské populaci ztrojnásobil. Každý jedinec by měl dostat šanci uplatnit se ve zdravém životním stylu, které je nutné budovat racionálním jídelníčkem, a ne získat pocit selhání v současném tvoobezitogenní prostředí.

fat-mistakeZdravý životní styl a výživové návyky se rozvíjejí již od útlého dětství, ale pouze celá rodina může měnit postoje a způsob životního stylu, kterým se dá předejít vývoji nevhodných stravovacích zvyklostí a celkově nesprávnému vztahu k jídlu a pohybu.  Nerozhodují demonstrativní gesta a radikální změny, ale  drobné každodenní kroky.