Prevalence dětské nadváhy a obezity

hmotnosti vek tabVýskyt  dětské obezity v ČR  překonal pesimistické předpoklady z  osmdesátých let minulého století. Během  prvé fáze   epidemie obezity došlo k dvojnásobnému nárůstu nadváhy  v rámci celého populačního spektra a v dětské populaci  k  čtyřnásobení počtu obézních dětí. Spojení infekční terminologie s komunitním onemocněním není náhodné pro rychlost nárůstu výskytu a především pro morbiditu a mortalitu, která v tomto století převyšuje všechna infekční onemocnění dohromady. Po stabilizaci stavu v prvé dekádě tohoto století v  důsledku extrémně dlouhého lockdownu došlo k  průměrnému nárůstu ekvivalentu 4 kg a nárůstu nadváhy a skokovému nárůstu obezity o 5 %. V průměrné ambulanci PLDD je tak registrováno cca 168 dětí s nadváhou, z toho 95 s obezitou a z toho 21 s monstrózní obezitou. V současné době  trpí nadváhou každé 4. dítě,  obezitou každé 7. a monstrózní obezitou 4 ze sta dětí. V České republice je tak okolo okolo 162 000 dětí do 16 let s obezitou, z toho 89 000 dětí s komplexními metabolickými změnami a 36 000 s extrémní obezitou.  V průměrné ambulanci PLDD je tak registrováno cca 168 dětí s nadváhou, z toho 95 s obezitou a z toho 21 s monstrózní obezitou.

Prevalence obezity je odlišná v jednotlivých věkových skupinách  a vrcholí při vstupu do adolescence. V kojeneckém věku je  okolo 7 000 kojenců s nadváhou a strmý nárůst obezity začíná od koncem batolecího věku. Do základních škol v současnosti nastupuje necelá čtvrtina dětí s nadváhou a 10% s obezitou. Ze základní školy vystupuje 25 %  adolescentů s obezitou a do dospělosti vstupuje čtvrtina populace se závažnou hmotností, včetně   5 %  adolescentů s podváhouV  mezinárodním srovnání se  24.2 % výskyt nadváhy u českých dětí začíná přibližovat k  32% výskytu v USA , ale  14% skupina českých obézních adolescentů již  převyšuje  11% skupinu jejich amerických euro-kavkazkých vrstevníků. Alarmující situaci v  naší dětské populaci  demonstruje  4 %  výskyt monstrózní obezity, která v této skupině představuje  třetinu obézních dětí .  

obezita detiobezita divkyobezita chlapcimorbidni obezita

          dívky             chlapci         morbidní obezita

obezita CR tsunami

V rámci populačního  výskytu nadváhy se setkáváme s  takzvaným průběhem tsunami vlny, kdy relativně nižší výskyt  nadváhy v dětském věku přes pokles výskytu v rané dospělosti vede k mohutnému výskytu v aktivní dospělosti.  Na  poklesu výskytu obezity u generace mladých dospělých se podílí vedle jídelní manipulace na podkladě  mediálního diktátu,  především záměna výpočtu arbitrážních kritérií obezity.

Nemalá část populace osmnáctinami radikálně „statisticky zhubne“ a tak se podílí na poklesu tsunami průběhu populační křivky nadváhy a obezity, protože v dospělosti je hranice  BMI pro nadváhu posunuta dál oproti  hranici dětské obezity bez plynulé  návaznosti na kritéria pro dospělé. Tento krátkodobý statistický „úspěch“ v rané dospělosti  bohužel významně oslabuje preventivní snahy a individuální nadváhu rozhodně neřeší.  

Tsunami detske obezityPouhá stagnace dosavadního  stavu v dnešní dětské populaci díky tsunami efektu za dvacet let významně zasáhne zdravotní stav stěžejní produktivní generace a extrémně zatíží veřejný zdravotní systém. Bez účelné prevence není možné   pandemií  běžné obezity zvládnout a výhledy pro budoucí  generace zůstanou pesimistické.  Z průběhu nárůstu dětské nadváhy a obezity vyplývají zásadní výstupy pro  primární prevenci, která se posunuje do předškolního věku. 

zarovkaPodrobnější informace o výskytu nadváhy a obezity v dětském věku  v ČR naleznete v rámci projektu Caterpillar Research