Postavení reklamy v prevenci civilizačních onemocnění

Reklama nás obklopuje na každém kroku. Stala se běžnou součástí každodenního života nejen dospělých ale i dětí. Přináší zvýhodněné informace a především vnucuje přesvědčení. Její produkci se věnuje velký ekonomický, ale také intelektuální potenciál. Profesionální týmy připravují cílené kampaně, které se mnohdy mohou dostat za etické hranice.

teen-obesityNejen rodiče, ale přímo i děti jsou v současné době vystavovány intenzivnímu tlaku ze strany velkovýrobců potravin. Děti sledují televizi denně až 120 minut a přibližně 11 % z této doby zaujímají reklamy. Vytvářejí se výživové módní trendy a intenzivní propagace je zaměřena i na dětskou populaci. Nové receptury, chemizace, druhotné zpracování potravin vedou ke ztrátě charakteristických chuťových vjemů jídel. Vyvíjejí se nové druhy módních potravin, které mají výživově nulovou hodnotu, ale vysoký energetický obsah, například cukrářské a slané výrobky, snacky, sycené nápoje, energy drinky ap. Pro děti se vyrábějí speciální potravinové výrobky, které vůbec nepotřebují. Často jsou tyto výrobky na nutričně podstatně horší úrovni než běžné potraviny. Srovnáme-li reklamní vlivy vnějšího prostředí, kterým je vystaveno dítě a dospělý kuřák, dojdeme k paradoxnímu zjištění. Dítě nedokáže oddělit klamavé informace od skutečnosti. Kuřák musí mít ze zákona přes polovinu své oblíbené krabičky upozornění „Kouření může zabíjet.“ Dítě však žádný varovný nápis na obalu oblíbeného fast-foodového menu nenajde, přestože v tomto století je prevence nadváhy významnějším faktorem předcházení rozvoje nádorových onemocnění než kouření.

Obezita je výkladní skříní rodiny 2V současné době začínají vstupovat v platnost nařízení Evropské unie o výživových a zdravotních tvrzeních a nová nařízení o informacích poskytovaných spotřebiteli. Řada renomovaných výrobců začala přizpůsobovat své receptury mezinárodním výživovým doporučením a zavádějí programy na snižování obsahu negativních živin ve svých výrobcích a používají nové technologie výroby, které dovolují snižovat obsah negativních živin ve výrobcích. V marketingové komunikaci na globální úrovni se pozvolna začínají prosazovat etické zásady, které k nám jsou částečně importované. Prioritou Rady pro rozhlasové a televizní vysílání se stala prevence dětské obezity. V rámci  jejího projektu Děti a média  se  zmiňuje vliv reklamy na děti a problematika reklamy na nezdravé potraviny.  Rada pro reklamu doposud stížnost na výživová tvrzení v ČR neřešila.  Pozitivní sociálně-komunitní reklamu proti civilizačním onemocněním v Kodexu reklamy nezmiňuje a posuďte sami jak jej naplňuje v praxi.