Možnosti spolupráce s komerčním sektorem

okosvětasNa úrovni jednotlivce se pozvolna snižuje vliv autorit a naopak posiluje  vliv mediálního šumu, který je podmiňován krátkodobými zájmy. Dochází tak k soustavnému snižování individuální zdravotní gramotnosti české populace. V 21. století o budoucím zdraví nejen jednotlivce, ale i celé společnosti rozhoduje zejména prevence civilizačních onemocnění, která je předem odkázaná k neúspěchu bez přiměřené individuální zdravotní gramotnosti. Výjimečné místo v rámci civilizačních onemocnění má obezita , protože jako jediná z komunitních onemocnění je vidět na první pohled a stává se výkladní skříní životního stylu. Bez vzájemné spolupráce ziskového a neziskového sektoru v současné době již nelze pandemii obezity ovlivnit a proto jsme připraveni spolupracovat na všech úrovních. V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat. 

 1. podpora webových stránek projektu S dětmi proti obezitě      
 2. podpora preventivního projektu Caterpillar                                        
 3. podpora terapeutického projektu Butterfly   
 4. podpora preventivního projektu S kojenci proti obezitě             
 5. podprojekty pro prevenci dětské nadváhy a obezity
  1. Reklama proti dětské obezitě  
  2. Můj talíř                                                                                      
  3. Pozitivní seznam kojeneckých výrobků    
 6. klientská individualizace podprojektů                                       
 7. podpora přednášek dětské obezitologie                                     
 8. podpora výzkumných projektů v rámci dětské obezity