Partnerství S dětmi proti obezitě

Neformální partnerství osob, organizací a iniciativ, které se rozhodly přispět k cílům snížení výskytu dětské nadváhy a obezity

ruceVize partnerství

Díky koordinaci iniciativ směřujících k prevenci obezity bude trend nárůstu dětské obezity v ČR klesat.

Mise programu S dětmi proti obezitě v partnerském sdružení

Odborný garant programu a jeho iniciátor. Podílí se na formulaci pravidel spolupráce, řízení a prezentaci výsledků.

Mise  partnerského sdružení 

Koordinace, motivace, zprostředkování komunikace a spolupráce.

Projektový záměr

Připravit akční skupinu zástupců čtyř typů partnerů, která bude podporovat a prezentovat úsilí jednotlivých organizací směřující k zmírnění růstu dětské nadváhy a obezity

UNIMED LOCA«√O 0032

  1. odborné veřejnosti
  2. státní správy
  3. neziskového sektoru
  4. firemního sektoru