Co je prevence dětské obezity

V prvé řadě si musíme všichni IMG_6052 kopie3uvědomit, že právě zdánlivě jednoduché změny a režimová opatření dokážou zastavit nebo přibrzdit negativní trend nárůstu počtu dětí s obezitou.

Zdravý životní styl a výživové návyky se rozvíjí již od útlého dětství, ale pouze celá rodina může měnit postoje a způsob životního stylu, kterým se dá předejít vývoji nevhodných stravovacích zvyklostí, nesprávnému vztahu k jídlu a pohybovému režimu.

publikaceSDPO

Někdy bývá pro rodiče dost komplikované správně se zorientovat v záplavě informací o dětské výživě a zároveň nepodléhat tlaku médií a reklam. Jen dobře poučení rodiče mohou správně nastavit rodinná pohybová a výživová pravidla a být vzorem pro své dítě. Není vzácností, že i vzdělané matky podlehnou reklamnímu doporučení, které „zaručuje“ tu nejlepší volbu. Paradoxem naopak bývá, že právě výrobky určené dětem od různých sladkostí, čokoládových náhražek, přes uzeniny a další potraviny, jsou často nutričně na podstatně horší úrovni než srovnatelný výrobek pro dospělého spotřebitele. Přestaňte být slepí konzumenti a staňme se vzorem pro naše děti.

DSC_9897_1-620x412Preventivní programy na celospolečenské úrovni se neosvědčily a přes vysokou nákladovost vykazují nízkou efektivitu. Preventivní programy vykazují významně vyšší efektivitu při zacílení na konkrétní skupinu. Efektivní preventivní programy sestávají z 5-6 kroků v průběhu kalendářního roku a mají poskytovat možnost individualizace dle konkrétní sociální skupiny. V rámci prevence civilizačních onemocnění jsou klíčové programy, které jsou zacílené na specifická preventabilní časová okna. Pro dětskou obezitu je to ve 2,6 a 9 letech, pro obezitu dospělých v adolescenci, pro poruchy příjmu potravy pre a postpubertálně, pro návykové látky pubertálně, pro úrazy prepubertálně ap. Mimo tato časová okna je cílená prevence neefektivní.