Léčba dětské obezity

vykřičníkDoma nikdy redukční dieta!

Untitled

Léčba dětské obezity patří pouze k rukám zkušeného a certifikovaného terapeuta a vždy by měla začít především v ambulanci praktického dětského lékaře, který dítěti a jeho rodině nejlépe poradí. Dětská obezitologie jen v ojedinělých případech využívá léky a chirurgická řešení a zásadně odmítá redukční diety, které poškozují děti ve vývoji. Přesto je dětská obezitologie proti obezitologii dospělých velmi účinná, protože stravovací návyky, metabolické pochody a pohybové vzorce, které vedou k rozvoji obezity, nejsou u dětí fixované a lze je při patřičné důslednosti zvrátit žádoucím směrem. U konkrétního pacienta v konkrétním čase pracujeme s obézním dítětem během jeho růstu. Ten je určený nevyzrálými životními funkcemi metabolismu, nervosvalovou nevyzrálostí, nevyzrálostí vyšší nervové činnosti s nezafixovanými pohybovými vzorci a vzorci chování. Zároveň je konkrétní dítě součástí pevně určeného rodinného zázemí, kde je jasně daný koloběh tvoVydělat – Koupit – Uvařit – Sníst a daný model pohybové aktivity. Vyrovnání příjmu a výdeje energie vede u dětí už jen udržením hmotnosti během růstu k snížení množství tukové tkáně. V průběhu času postupně dítě upraví svou nadváhu na podkladě jeho prostého růstu, ale nesmí se tato výjimečná možnost propásnout.

vykřičníkLépe léčit dnes 2 kg nadváhy než za dva roky 20 kg obezity!

4292651-mlada-la-kaa--ukazuja-ca-nespokojena-va-raz-na-zelena-jablkoStěžejním pilířem léčby dětské obezity je rodinná léčba. Léčebně je vhodné stanovit pevný program, který má jednoduchá a obecně srozumitelná režimová, dietologická a pohybová pravidla. Komunikace s dětmi musí být jasná, jednoznačná a jednoduchá a nesmí být vytržena z prostředí, v kterém vyrůstají. Tato léčba je náročná jak k finančním tak k lidským zdrojům a je náchylná lehce k syndromu z vyhoření. Léčba obezity je dlouhodobá, s častými selháními a je třeba na ni pohlížet jako na léčbu závislosti na jídle. Cílem účelné léčby je přes vedení obézního dítě zasáhnout celou rodinu nejenom nyní, ale především do budoucna tak, aby jejich životní styl nevedl k rozvoji obezity a metabolického syndromu.