Je Vaše dítě ohroženo obezitou?

AppleNa rozvoji dětské obezity se podílí genetické pozadí každého jedince ze 40 % až 60 %. Obézní rodiče mají třikrát častěji děti s nadváhou a obezitou. Pokud jsou obézní oba rodiče, pak jejich potomek je 80 % případů také obézní.
Z praktického hlediska se však v současnosti nedá přesná genetická náchylnost laboratorně vyšetřit a nezbývá než zjišťovat závažná data v rodině. Rodinné údaje mohou nabídnout čtyři základní možnosti posouzení genetického pozadí jedince k běžné obezitě:

rodina

• závažný genetický sklon k obezitě

• významná genetická náchylnost k obezitě

• nízká genetická náchylnost k obezitě

• genetická necitlivost k obezitě

Posouzení genetického pozadí určuje nejen cílené vyšetření, léčebnou rozvahu, ale především pomáhá určit, které dítě je ve svém životě ohroženo rozvojem obezity. To nám umožní i správně načasovat vhodná preventivní opatření, aby se jedinec s problémem obezity vůbec nemusel setkat přesto, že za poslední čtvrtstoletí došlo v rozvinutých zemích k ztrojnásobení počtu obézních dětí.

vykřičníkVěnujte chvilku času vyplnění kalkulátoru genetického rizika, aby jste zjistili, jaké riziko obezity hrozí Vašemu dítěti – tomu nejcennějšímu, co na světě můžete získat.