Jak poznáme obezitu?

Nadváhu odhalíme v plavkách, ale obezitu neschováme ani za tričko.

metrZdánlivě převládá pocit, že se jedná o všeobecně známý pojem. Když ale začneme hledat přesnou definici, budeme překvapeni, jak se různé prameny liší. Snad nejvýstižnější definice říká, že obezita (česky otylost) je stav, ve kterém přirozená energetická rezerva, která je uložena v tukové tkáni, stoupla nad obvyklou úroveň a poškozuje zdraví.

Body mass index

U dospělých s běžnou tělesnou stavbou za obezitu považujeme stav, kdy je Body Mass Index (BMI, vypočtený jako tělesná hmotnost v kilogramech dělená druhou mocninou tělesné výšky v metrech) vyšší než 30 jednotek a o nadváze hovoříme od 25 jednotek. BMI nad 30 je spojen se zvýšenými zdravotními riziky. Vyšší riziko výskytu cukrovky druhého typu je již při hodnotě BMI 28. U dětí tato kriteria nemůžeme použít, poněvadž poměr hmotnosti a výšky, a tedy i BMI, se během celého dětství a dospívání mění.

BMI se s věkem výrazně mění

U dětí určujeme obvyklou úroveň z percentilových grafů. V percentilových tabulkách se zjišťuje, je-li dítě v normě, zda trpí nadváhou nebo je naopak moc hubené. Poměr výšky a hmotnosti se od narození do dospělosti výrazně mění, do jednoho roku hodnota BMI prudce stoupá, pak přibližně do šestého roku dítěte díky rychlému růstu klesá a nakonec do osmnáctého roku opět stoupá.

Hodnocení dítěte podle zařazení jeho BMI do percentilových pásem 

Jak tedy zjistit, zda je vaše dítě v normě, nebo má naopak problémy s váhou?  Nejprve vypočítejte jeho BMI v BMI kalkulačce. Následně příslušnou hodnotu vyhledejte na levé svislé lince příslušného grafu k pohlaví, na vodorovné lince najděte věk dítěte a podle průsečíku  zjistíte, v jaké percentilové hladině se dítě nachází. Nebo využijte BMI kalkulačku pro děti od 2 do 19 let věku.

ChildrenBMI.com

Ke stažení 

Graf BMI pro děvčata 5-19 let   Graf BMI pro chlapce 5-19 let 

Percentili BMI pro děvčata 5-19 let   Percentil BMI pro chlapce 5-19 let

Percentilové pásmo

Hodnocení dítěte podle BMI

nad 99. percentil

závažná obezita

97. – 99. percentil

lehká obezita

85. – 97. percentil

nadváha

75. – 85. percentil

robustní

vykřičníkPozor na hraniční hodnoty

Extrémní hodnoty percentilových pásem méně než 3 pro podvýživu a více než 99 pro závažnou obezitu musíte konzultovat s odborníky! V případě nad 90. percentil nebo jakýchkoliv pochybností navštivte svého dětského lékaře, pro kterého jsou především tabulky určeny.

zarovkaZáznam základních tělesných rozměrů   je  v rámci   Zdravotního a očkovacího průkazu dítěte a mladistvého v přiložených grafech, v rámci volných listů. K dispozici je profesionální sledování a archivace dat v  programu Růst.cz.