Co způsobuje dětská obezita?

Obezita je zloděj dětství a vrah dospělých

strikacka

Dětská obezita je závažný psycho-sociální problém. Obézní dítě je velmi často vystaveno neúměrnému společenskému tlaku ze strany společensko-estetických norem, někdy až antifet rasismu. Obezita jednoznačně otevírá dětem okno unipolární deprese.

Dětská obezita je ale především závažný zdravotní problém. Obezita je základním kamenem rozvoje takzvaného metabolického syndromu. Přes rozvoj insulinové rezistence vede k rozvoji časné cukrovky 2. typu, urychlenému kornatění cév a následně přes rozvoj vysokého krevního tlaku k časnému rozvoji tvosrdečně-cévních komplikací se závažnými následky. Rozvoji metabolického syndromu nejsou děti uchráněny a v současnosti tvoří 1/3 pacientů obezitologických ambulancí. Dětská obezita v 80 % pokračuje i v dospělosti, kdy se tito jedinci řadí k chronicky obézním dospělým se závažnými zdravotními a psychosociálními komplikacemi.

tvoOBEZITA
zkracuje dětství našim dětem průměrně o 1,5 roku
snižuje dětem konečnou průměrnou výšku o 1,5 cm
obezita 2. stupně je nevyléčitelné celoživotní onemocnění
obezita ve 40 letech zkracuje střední délku života o 7 let

V současné době jedinou účinnou léčbou dětské obezity je prevence jejího vzniku. V plné míře totiž platí, že o co obtížnější je léčba dětské obezity, o to jednodušší je prevence jejího vzniku. Zabránění obezity v dospělosti snižuje výskyt cukrovky 2. typu o 2/3. Agresivním ovlivněním všech rizikových faktorů dokážeme předejít více než 80 % srdečně-cévních příhod.

Nejúčinnější léčba obezity je její prevence!