Obezita v ambulanci PLDD 17.10.2020 Praha

53/20 Obezita v ambulanci PLDD
Datum: 17.10. 2020 Místo: Praha 5, Lékařská 2 Délka: 6 hodin Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč Číslo účtu: 19 – 1083620217/0100; variabilní symbol – číslo kurzu (bez lomítka) Potvrzení o úhradě je nutné předložit při registraci.

Program:
9.00 – 10.30
MUDr. Zlatko Marinov
• Dětská obezita jako závažné chronické onemocnění
• Principy léčby obezity
10.45 – 11.30
MUDr. Zlatko Marinov
• Ambulantní léčba dětské obezity
11.30 – 12.15
MUDr. Dana Šašková
• Pobytová léčba dětské obezit
12.45 – 13.30
MUDr. Cecília Marinová
• Distanční léčba dětské obezity
13.30 – 14.15
MUDr. Zlatko Marinov
• Prevence dětské obezity

Dopravní spojení: ČLK, Lékařská 2, 150 00 Praha 5

  • metro trasa B, stanice Anděl – Na Knížecí, autobusem č. 167 do stanice Weberova, naproti ZŠ
  • metro trasa A, stanice Nemocnice Motol, autobusem č. 167 do stanice Weberova, naproti ZŠ