Obezita v ambulanci PLDD, leden 2022 Praha

40/21 Obezita v ambulanci PLDD
Datum: odložena na leden 2022
Účastnický poplatek: 800 Kč Číslo účtu: 19 – 1083620217/0100; variabilní symbol – 4021.

Program:
9.00 – 10.30
MUDr. Zlatko Marinov
• Dětská obezita jako závažné chronické onemocnění
• Principy léčby obezity
10.45 – 11.30
MUDr. Zlatko Marinov
• Ambulantní léčba dětské obezity
11.30 – 12.15
MUDr. Zlatko Marinov
• Pobytová léčba dětské obezit
12.45 – 13.30
MUDr. Cecília Marinová
• Distanční léčba dětské obezity
13.30 – 14.15
MUDr. Zlatko Marinov
• Prevence dětské obezity