věk        
   
Vyšetření
Anamnéza
   
těhotenský diabetes, hypotrofie plodu, fetální makrosomie
v přímé rodině infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, diabetes mellitus 2. typu
Somatické
jaterní steatóza
Laboratorní
Zázemí
  Neúspěšná redukce hmotností
  Šikana a ADHD (specifické poruchu učení a chování)
  Samoživitel
  Nespolupráce 1 člena domácnosti
  Minoritní etnikum
  Probíhající rozvod
  Nízké socioekonomické rodinné zázemí