Odborní garanti

Velky dík náleží odborným garantům, kteří nezištně garantují obsah stránek projektu S dětmi proti obezitě. Nezodpovídají za obsah odkazů a prokliků mimo tyto webové stránky. Při nesrovnalostech odkazů nás neváhejte upozornit.

Hlavní garanti

MUDr. Zlatko Marinov

Dětská obezitologická poradna MedaFit.eu
Team Prevent Santé
Zlatko.Marinov@gmail.com

Doc. MUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D., MBA

ReFit Clinic s.r.o., Olomouc. dalibor.pastucha@refitclinic.cz
Lázně Bludov

PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA

Psychiatrická klinika
1. LF UK a VFN, Praha 2

Ing. Hana Střítecká, Ph.D.

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity Obrany
Hradec Králové
stritecka@pmfhk.cz

Garanti jednotlivých sekcí

MUDr. Ulrika Barčáková

sekce Pro rodiny s dětmi
Ordinace PLDD Jinočany
Náměstí 5.května 2
ordinacejinocany@seznam.cz 

Prof. MUDr. Lidka Lisá, DrSc.

sekce Pro lékaře a sestry
FN Motol, Praha 5

Ing. Hana Střítecká, Ph.D.

sekce Pro výživové konzultanty
Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity Obrany
Hradec Králové
stritecka@pmfhk.cz

l_szu_text_cz

sekce Pro instituce

MUDr. Cecília Marinová, MBA

sekce Pro média
Medical Access Solutinons sro

Garanti jednotlivých stránek

Doc. MUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D., MBA

stránky Bez pohybu to nejde
ReFit Clinic s.r.o., Olomouc. dalibor.pastucha@refitclinic.cz Lázně Bludov

MUDr. Petra Uhlíková

stránky PPP
Psychiatrická klinika
1. LF UK a VFN, Praha 2