Dětská obezitologická amublance FN Motol

logoFN Motol  Praha, V Úvalu 84, Praha 5

Jak se k nám dostanete : dětská poliklinika prvé patro
Telefon: 224433816
E-mail: Zlatko.Marinov@fnmotol.cz

Dětská obezitologická ambulance  je určená pro děti s obezitou s metabolickými komplikacemi a obezitou na podkladě jiných onemocnění. Ambulance není určena pro léčbu nadváhy a běžné obezity.

Dětská obezita není jen závažný problém zevnějšku, přes který je obézní dítě  vystaveno neúměrnému společenskému tlaku při zařazení do kolektivu vrstevníků, ale především závažným zdravotním problém. Je základním kamenem rozvoje metabolického syndromu, který přes rozvoj inzulínové rezistence vede k časné cukrovce druhého stupně, urychlenému kornatění tepen a následně přes rozvoj vysokého krevního tlaku k časným oběhovým komplikací s život ohrožujícími následky.

Obézní dítě je zrcadlem životního stylu rodiny. Na jeho zevnějšku se zrcadlí veškeré nedostatky a neúspěchy rodinných režimových opatření, které vedou k pozitivní nerovnováze v energetickém příjmu a výdeji. V středoevropském regionu je každý kilogram na víc koupený a představuje částku cca 2-3000 Kč.  Dítě nemá ekonomickou moc v rodině a tak někdo musí kila navíc zaplatit a někdo je koupit.

Dětská obezitologie má svá specifika. Na rostoucí organismus nelze uplatnit tablety a redukční diety. V týmu Dětského obezitologického centra j obezitolog, dětský psycholog, nutriční terapeut, fyzioterepeut, antropolog, endokrinolog, kardiolog a sportovní lékař. V FN Motol nabízíme trvalou změnu životního stylu. l x měsíčně po dobu 6 měsíců provádíme rodinu přestavbou životního stylu, z kterého bude profitovat každý člen domácnosti. Lázeňská péče je součástí programu při dobré spolupráci a ve své podstatě je spíše formou odměny než metodou plánu.  Nezměníme svět okolo, ale naším cílem je zasáhnout rodinnou jednotku komplexně a proto program musí garantovat rodina.

Naším cílem není redukce hmotnosti, ale narovnání energetického příjmu a výdeje. Na základě růstu dítěte dojde  společným úsilím k poklesu hmotnosti. Náš program funguje, nezkoušíme něco nového, něco nereálného. Je postaven pro kompletní  škálu české rodiny a není nereálný. Když bude budete s námi spolupracovat, můžeme zaručit reálný výsledek.

Na začátku vyžadujeme úzkou spolupráci celé rodiny. Není vyjímej z hesel jeden za všechny – všichni za jednoho, co platí pro jednoho člena domácnosti, platí pro každého. Nechceme změnit svět, nezakazujeme rodičům mimo domov nic, ale doma je ráj, který každý ctí. Při spolupráci nás nelze podvést. Papír snese drobné úpravy, ale naše váha je odhalí. Je třeba se připravit, že budou chvíle, že na vás budeme ve vašem zájmu neústupní a nepříjemní. Chápeme, že poučování nemusí dospělý rodič vnímat vždy pozitivně a proto je třeba včas říci, že takhle dále ne. Vzájemná důvěra a spolupráce je to, bez čeho nemůžeme pokračovat.

Doporučená literatura: S dětmi proti obezitě IFP Publishing 2012. Webové stránky sdetmiprotiobezite.cz

Témata jednotlivých návštěv s orientačním časem:

0. vstupní vyšetření –  cca 60 minut pediatr-obezitolog, antropologie 15 minut, 15 min laboratorní náběry
1. vstup do protokolu – 45 minut obezitolog
2. ověření protokolu – 30 minut obezitolog, , 60- 120 minut dětský psycholog dle věku pacienta u indikovaných kientů
3. posturální cvičení,– 30 minut fyzioterepeut, uvolnění 1/3 diety – 15 min obezitolog
4. uvolnění protokolu – 30 obezitolog, 30-45 minut psycholog u indikovaných klientů
5. posilovací cvičení, 3 nová zeleninová jídla – 30 minut fyzioterepeut– 30 minut psycholog u indikovaných klientů
6.  kontrolní postprandiální laboratorní náběry, glykemický index potravin, návrh na lázeňskou péči
7. individualizace protokolu v režimu sledování maximálně á 3 měsíce– 30 minut obezitolog

Členové týmu