Aktuality

Člověk a civilizace. 8.4.2016 Bludov

Státní léčebné lázně Bludov, s.p. si Vás dovolují pozvat na odbornou konferenci

Program konference:

13:00 – 13:15 Zahájení konference a uvítání hostů

13:15 – 14:15 Zdravotní rizika dneška

MUDr. Zlatko Marinov. Dětská obezitologická ambulance, Pediatrická klinika FN Motol a 2. LF UK Praha

14:15 – 14:45 Žena postmoderní společnosti – zdravotní aspekty

MUDr. Bohdan Haltmar. Gynekologická ambulance Celomed s.r.o.

14:45 – 15:00 diskuse k předneseným tématům

15:00 – 15:20 přestávka

15:20 – 16:20 Vliv nefyziologické zátěže na vývoj mladých sportovců

MUDr. Richard Smíšek. Rehabilitační a vzdělávací centrum Smíšek Praha

MUDr. Ivana Wurstová SLL Bludov

16:20 – 17:00 Je civilizace nejvýznamnější rizikový faktor kardiovaskulárních onemocnění?

MUDr. Hana Štefanovičová. Kardiologická ambulance, Poliklinika I.P. Pavlova, Praha

17:00 – 17:40 Rizika poškození pacienta plynoucí z nesprávné komunikace a práce s informacemi

MUDr. Martin Kalenda. ImageLab s.r.o. Praha

17:40 – 18:00 diskuse k předneseným tématům

18:00 ukončení konference

Po ukončení konference jste srdečně zváni na společenský večer s hudbou.

Více

PF 2016

Lidem často dělá starost, co snědí mezi Štědrým dnem a Silvestrem. 
Přitom by se měli starat spíš o to, co snědí mezi Silvestrem a Štědrým dnem, protože nejnovější výzkumi prokazují,  že kvalitní strava nezlepšuje zdravotní stav, ale nekvalitní jej zásadně poškozuje.

Více

Facebook proti dětské obezitě 25.-30.12. 2015

Dovolte abychom Vám popřáli klidné prožití Vánočních svátků a informovali Vás o projektu Facebook proti dětské obezitě 2015, který je podpořen dotací 24/15/NAP MZČR.

Společnost Medasol s. r. o. v březnu 2015 úspěšně dokončila ve spolupráci se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR projekt VZP ČR S kojenci proti obezitě, který byl zaměřen na prevenci obezity v kojeneckém věku, tedy zejména na edukaci rodičů prostřednictvím pediatrů o zásadách zdravého životního stylu, rizikových faktorech vzniku nadváhy a způsobu identifikace nadváhy u kojenců. V kontaktní informační kampani se spolu s spolupracujícími kolegy podařilo u kojenců snížit proporcionalitu o 0,22  SD BMI se snížením počtu kojenců s nadváhou.  Ekvivalentem u dospělých by bylo  – 6 kg. V projektu jsme tak překonali pokles o 0,2 SD BMI, který je kritériem efektivního preventivního programu.
Jedním z využitých komunikačních nástrojů byl i facebook, kde propagační kampaň vzbudila mnoho pozitivních i negativních reakcí svědčících o tom, že pro mnoho rodičů je téma nadváhy a obezity dětí velmi citlivé téma, a zároveň mnoho rodičů si stále nejsou jistí se základními  pravidly zdravého životního stylu. O úspěšnosti kampaně svědčí to, že během 13 dnů bylo osloveno přes 140 tisíc lidí z definované cílové skupiny a podařilo přimět k reakci více jak 5000. V rámci toho se povedlo získat více jak 1800 lajků a napsalo se přes 1000 komentářů.

Výsledky projektu VZP ČR S kojeni proti obezitě nás velice potěšily a prokázaly, že lze při racionálním nastavení úspěšně realizovat preventivní program obezity i v lokálních  podmínkách plošně rozšířené obezitogenní slepoty.

V současné době probíhá další projekt v řadě preventivních programů S dětmi proti obezitě s názvem Facebookem proti dětské obezitě 2015.  Cílem projektu je oslovení rodičů a šíření osvěty – co je dětská obezita, jak poznat obezitu dítěte, kam se obrátit o radu a pomoc, tipy a triky pro prevenci dětské obezity.  Záměrem je, aby došlo ke změně stravovacích a pohybových návyků zejména u rodin s předškolními dětmi a zavedení preventivních opatření proti dětské obezitě. Stěžejní částí projektu je facebooková kampaň v období 25. – 31. 12. 2015 se záměrem oslovit 70 000 lidí z cílové skupiny v čase, kdy si mnoho lidí stanovuje předsevzetí týkající se  úpravy hmotnosti.

Pevně věříme, že výsledky kampaně plně vytěžíte v nastávajícím novém roce, protože prevence a časná léčba dětské nadváhy je v současné době jedinou účinnou léčbou nejenom dětské obezity.

MUDr. Cecilia Marinová, MBA            MUDr. Zlatko Marinov                                        Ing. Petra Vyhnalová

Projektová manažerka                          Odborný garant projektu                                     Podpora projektu

Více

Praktická dětská obezitologie 23.1.2016 Bludov

Dovolujeme si Vás pozvat na  seminář ČLK Praktická dětská obezitologe

Datum konání: sobota 23. ledna 2016

Místo konání: Státní léčebné lázně Bludov, s.p. Lázeňská 572, 789 61 Bludov

Odborný program:

9:00 Zahájení 12:45 Předpokládaný závěr

MUDr. Jan Boženský  Role PLDD v diagnostice, prevenci a terapii obezity 60 min

MUDr. Zlatko Marinov  Prevence obezity od nejútlejšího věku 60 min

Ing. Hana Střítecká, Ph.D.  Stravovací návyky u dětí, role nutričního terapeuta v terapii obezity 45 min

MUDr. Jiří Hyjánek, Ph.D.  Genetické aspekty dětské obezity, nutrigenomika 30 min

MUDr. Dalibor Pastucha, MBA  Pohybová aktivita v terapii dětské obezity, možnosti lázeňské léčby 45 min

Monika Šanovcová, Di  vyšetření pohybového aparátu u obézního dítěte, 20min

Více

Kdy(ž) je třeba prevence 12.10. 2015 Domažlice

Dovolujeme si Vás pozvat na IV. celostátní mezioborovou konferenci „Kdy(ž) je třeba prevence 2015“

Místo konání: Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb Domov pro seniory, Kozinova 236, Domažlice Termín: 12. října 2015

Kompletní informace o přihlášení na konferenci včetně programu naleznete na: www.jakomodelka.cz

Program:

9:05 Blok 1 – hlavní sál

Koordinace prevence v Plzeňském kraji – V. Čiková

Systém péče o děti s ohroženým vývojem – M. Kolínková

Diakonie Západ na poli primární prevence – L. Eisenvort, J. Jansa

11:10 Blok 2 – hlavní sál

Oběť trestného činu – pomoc na úrovni primární, sekundární a terciální prevence – S.

Musilová Důvod práce s třídním kolektivem – P. Vácha

Tělo může být nositelem problému, ale nemusí odrážet jeho intenzitu – Na druhý pohled

12:50 Oběd

13:45 Blok 3 – hlavní sál

Předškolní vzdělávání – Nejdůležitější je začátek! – M. Kovalčík

CEPÍK – Zdravý život předškolních dětí – L. Plzáková

Oxid dusnatý v lidském těle – M. Kindl

16:30 Blok 4 – hlavní sál

Budování antiobezitogenního prostředí – Úskalí racionálního jídelníčku a zdravého životního stylu – Z. Marinov

Genetika v personalizaci výživy u preventivních a intervenčních programů – M. Pegner, M. Anderlová

18:00 Závěr konference – Prostor pro dotazy

Více

Obezita v dětském věku 30.9. 2015 Říčany

Odborný seminář Obezita v dětském věku v Olivově dětské léčebně dne 30. září 2015
Adresa: Olivova 224, 251 01 Říčany u Prahy
Program 
17.00 – 17.45 MUDr. Magdalena Matějková Běhanová, Ph.D.
Endokrinologické aspekty dětské obezity. Vliv obezity na endokrinní systém. Choroby spojené s obezitou v dětském věku.
17.45 – 18.30 MUDr. Zlatko Marinov
Prevence obezity od kojeneckého věku
Více